Företaget vägrade fullfölja avtalet

Vår kund blev kontaktad av en försäljare som lovade att halvera kostnaden för kundens TV-abonnemang om han bytte leverantör. När kunden hade skrivit på avtalet visade det sig att företaget inte kunde uppfylla vad försäljaren hade lovat. Då vände sig kunden till HELPs jurister för att få hjälp.
Företaget vägrade fullfölja avtalet

Vår kund hade varit på en mässa där han blev kontaktad av en försäljare. Försäljaren lovade kunden att om han bytte TV-leverantör skulle hans månadskostnad halveras. Kunden tyckte att erbjudandet lät bra och efter att han förvissat sig om att villkoren stämde ingicks ett skriftligt avtal. Några dagar senare hörde försäljaren av sig och meddelade att han hade lovat för mycket. Den TV-leverantör han jobbade för kunde inte gå med på de villkor som avtalats.

Kunden kontaktade TV-leverantören och hänvisade till det skiftliga avtal som ingåtts med deras företrädare, men företaget gick inte med på att fullfölja avtalet. Kunden kontaktade HELP Försäkring, vars jurist tog kontakt med TV-leverantören. Efter många och långa samtal med olika företrädare för företaget, kom man slutligen överens om att det skriftliga avtalet skulle gälla. Kunden fick halverad månadskostnad och företaget måste stå för vad deras företrädare lovat.

Kunden fick
Halverad kostnad  3 060 kr/år
4 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 9 860 kr