Flygbolagets råd dyra för kunden

Vår kund hade bokat en resa med reguljärflyg, men två dagar innan avresa drabbades han av akut sjukdom som omöjliggjorde resan. När han fick felaktig information från flygbolaget och debiterades för större delen av resan, vände sig kunden till HELPs jurister för att få hjälp.
Flygbolagets råd dyra för kunden

När sjukfallet inträffade kontaktade kunden flygbolagets kundtjänst och berättade att han inte kunde åka på resan, utan skulle göra det två veckor senare. Den person han talade med på kundtjänst sade att det inte var några problem, han kunde avboka resan utan att det skulle kosta honom någonting. Kunden avbokade resan men det visade sig att rådet varit felaktigt, han debiterades för hela resan med ett litet prisavdrag. Han fick därefter veta att han istället skulle ha ombokat resan vilket hade inneburit en merkostnad om endast 500 kronor för honom.

Sedan kunden varit i kontakt med flygbolaget utan att få gehör kontaktade han HELP Försäkring. Juristen på HELP skrev till flygbolaget och framställde kundens krav. Dagen efter återkom flygbolaget och återbetalade det begärda beloppet till kunden.

Kunden fick
Återbetald flygresa 2 718 kr
3,5 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 8 668 kronor