Ett kostsamt tandläkarbesök

När vår kunds fru skulle till tandläkaren fick hon beskedet att en undersökning skulle kosta henne 1500 kronor. När fakturan väl kom hade tandläkaren debiterat 2 200 kronor istället. Kunden kontaktade då HELP Försäkring för att få hjälp.
Ett kostsamt tandläkarbesök

Kundens fru talar inte så bra svenska och hade inte blivit informerad om det extraarbete som hade utförts och debiterats vid besöket. HELPs jurist kontaktade tandläkaren och ifrågasatte om allt hade gått rätt till. Till slut bestämde sig tandläkaren för att betala tillbaka summan för det extra utförda arbetet.

Kunden fick
En 700 kronor billigare faktura
1,5 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 3 250 kronor