Ett kostsamt bilköp på Blocket

Efter att vår kund hade köpt en begagnad bil på Blocket upptäckte han att flera bildelar hade plockats bort. Den utlovade fyrhjulsdriften fungerade inte längre och bilen godkändes inte vid besiktning.
Ett kostsamt bilköp på Blocket

Kostnaden för att återställa fyrhjulsdriften och få bilen godkänd i en besiktning skulle uppgå till cirka 16 000 kronor, lika mycket som kunden hade köpt bilen för.

HELPs jurist skickade in en stämning till säljaren och yrkade att köpet skulle återgå. Precis innan rättegången skulle äga rum gick säljaren med på att ta tillbaka köpet och betala tillbaka 17 000 kronor till köparen.

Kunden fick
Pengarna tillbaka för bilen, 17 000 kr
48 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 98 600 kr