Entreprenören vägrade åtgärda byggfel

Vår kund hade köpt ett nybyggt hus för ett antal år sedan. Kort tid efter inflyttning började det läcka från fönstren i vardagsrummet med förstörd parkett som resultat.
Entreprenören vägrade åtgärda byggfel

Entreprenören tätade fönstren och bytte parketten. Sex år senare uppstod exakt samma skada igen, men denna gång ville inte entreprenören åtgärda felet, utan hänvisade till att reklamationsfristen hade gått ut.

Kunden kontaktade HELP för att få hjälp. Trots att det var tydligt att reparationen som utförts för sex år sedan var bristfällig, vägrade entreprenören att hjälpa vår kund.

Juristen på HELP kontaktade entreprenören upprepade gånger och skrev till slut ett brev med krav på att skadorna skulle åtgärdas. Juristen gav entreprenören alternativen att antingen åtgärda skadorna själv eller att kunden anlitade en egen hantverkare för att skicka räkningen till entreprenören. Kort tid efter att brevet skickades gick entreprenören med på att reparera skadorna. Nu har kunden både lagade fönster och ny parkett. 

Kunden fick
Ny parkett och täta fönster
6 juristtimmar á 1500 kr  9000 kr