En långdragen reklamation

Vår kund hade försökt att reklamera en kaffebryggare hos ett välkänt företag, utan att lyckas. Till slut kontaktade han HELPs jurister för att få hjälp.
En långdragen reklamation

Kunden hade märkt av ett glapp som ibland slog ut den automatiska avstängningsfunktionen på kaffebryggaren. Företaget undersökte varan, men hävdade att det inte fanns något fel.

Kunden kontaktade HELPs jurist, som bad företaget om en ny undersökning. Därefter följde många turer med samtal och brev till företaget och till tekniker. Till slut hamnade ärendet på kontoret i Danmark. Efter upprepade påtryckningar från HELPs jurist gav företaget till slut med sig och erbjöd kunden att få sina pengar tillbaka.

Kunden fick
12 juristtimmar á 1700 kr                   
Pengarna tillbaka för kaffebryggaren 2 500 kr
Totalt 22 900 kr