Bostadskostnader vid separation

Vår kund hade bott tillsammans med sin fru i ett hus de ägde tillsammans. Efter skilsmässan bodde kunden kvar i huset medan frun flyttade ut. Bodelning hade inte skett.
Bostadskostnader vid separation

Ex-frun vägrade betala de gemensamma utgifterna avseende ränta och amortering på bostadslånet vilket ledde till att hon hade en skuld till kunden på 18000 kr. 

Kunden kontaktade HELP Försäkring. HELPs jurist skrev ett brev till ex-frun där hon upplystes om att hon var skyldig att erlägga ersättning för ränta och amortering. Hon upplystes också om att underlåtelse att betala kunde leda till en ansökan om betalningsföreläggande vid kronofogdemyndigheten.

Efter några dagar hörsammade ex-frun HELPs betalningsuppmaning och betalade de 18 000 kronorna till kunden.

Kunden fick  
4 juristtimmar à 1700 kr 6 800 kr
Ersättning från ex-frun   18 000 kr
Totalt 24 800 kronor