Bodelningsförslaget var felberäknat

När vår kund separerade från sin sambo anlitade sambon en jurist till bodelningen. Kunden kontaktade HELPs jurist för att se över bodelningsförslaget, som visade sig vara felaktigt och till vår kunds nackdel.
Bodelningsförslaget var felberäknat

Samborna hade ägt en fastighet tillsammans och därför skulle bodelning ske vid separationen. Sambons jurist gav ett förslag till bodelning där sambon skulle överta fastigheten och utge en bodelningslikvid om 279 000 kronor till HELPs kund. Kunden kontaktade HELP Försäkring som kunde konstatera att sambons jurist gjort felaktiga beräkningar. HELPs jurist tog då kontakt med sambons ombud och efter förhandlingar bestämdes slutligen att bodelningslividen istället skulle uppgå till 366 000 kronor.

Kunden fick
Ökad bodelningslikvid 87 000 kr
8 juristtimmar á 1700 kr 
Totalt 100 600 kr