Bluffaktura

Vår kund blev uppringd av ett företag som hävdade att de tidigare hade ingått ett avtal med honom. När kunden trodde att han sagt upp avtalet fick han istället en faktura på 5 300 kr hemskickad - samt en manipulerad CD-skiva där det framstod som att han istället för att säga upp avtalet, ingick ett nytt avtal.
Bluffaktura

Händelsen blev polisanmäld och vår klient kontaktade HELP Försäkring. Juristen på HELP Försäkring ringde upp företaget och ifrågasatte avtalet och fakturan.

Redan senare samma dag återkom företaget med en ursäkt och en förklaring att det hade skett ett misstag.  Senare fick kunden också en begärd bekräftelse från företaget att avtalet inte existerade samt att fakturan kunde rivas.

Kunden fick

 
3 juristtimmar á 1700 kr 5 100 kr
Slapp betala faktura 5 300 kr
Totalt 10 400 kronor