Bilfirman vägrade häva köpet trots beslut från ARN

Vår kund hade köpt en begagnad husbil från en bilfirma, men kort efter köpet upptäcktes flera fel på husbilen. Efter två beslut från Allmänna reklamationsnämnden vägrade säljaren fortfarande att låta häva köpet. Då vände sig kunden till HELPs jurister för att få hjälp.
Bilfirman vägrade häva köpet trots beslut från ARN

Kunden upptäckte bland annat att vägmätaren på husbilen hade bytts ut, vilket gjorde det omöjligt att veta hur långt husbilen hade gått. Vår kund vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som beslutade att köpet skulle gå åter. Säljaren gick inte med på detta utan begärde omprövning hos ARN, som återigen gav kunden rätt. Säljaren gick trots detta inte med på att rätta sig efter beslutet. Kunden vände sig då till HELP Försäkring som skrev ett brev till säljaren, där man krävde att köpet skulle gå åter. Några veckor senare kunde kunden lämna tillbaka husbilen och fick återbetalt hela köpeskillingen på 349 000 kr.

Kunden fick
Återbetald köpeskilling 349 000 kr
6 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 359 200 kr