Bilen slutade fungera efter köpet

Vår kund hade köpt en begagnad bil på Blocket för 75 000 kronor, men bara tre dagar efter köpet slutade startmotorn att fungera. Då vände sig kunden till HELPs jurister för att få hjälp.
Bilen slutade fungera efter köpet

Av kvittot framgick att bilen såldes i "befintligt skick". Vid en besiktning av bilen upptäcktes flera allvarliga fel och att miltalen inte stämde.

HELPs jurist stämde säljaren till tingsrätten och krävde att köpet skulle återgå, eller att åtminstone en nedsättning av köpeskillingen skulle ske med 25 000 kronor. Säljaren bestred ansvar och hävdade att bilen sålts i befintligt skick och att han inte kände till felen. Eftersom säljaren drev restaurangverksamhet samt försäljning av bilar i mindre omfattning, kunde konsumentköplagen tillämpas på köpet. Detta medförde att även om bilen sålts i befintligt skick så blev säljaren ansvarig, eftersom en allmän friskrivning inte fritar en säljare från ansvar för fel enligt konsumentköplagen.

Vid en muntlig förberedelse enades parterna om att säljaren skulle återbetala 24 000 kronor till köparen. Vidare skulle vardera parter stå sina rättegångskostnader i målet, vilket vår kund fick betalt genom sin juristförsäkring hos HELP Försäkring.

Kunden fick
24 000 kronor återbetalat från säljaren
22 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 61 400 kr