Barnet fick växelvis boende med sin pappa

När pappan nekades att träffa sitt barn för barnets mor, kontaktade han HELPs jurister för att få hjälp.
Barnet fick växelvis boende med sin pappa

Pappan var mycket bekymrad över situationen. Barnet hade fått problem i skolan under sin tid hos mamman då hon inte hade möjlighet att hjälpa till med läxorna. HELPs jurist stämde mamman i domstol om att barnet skulle bo varannan vecka hos föräldrarna. Efter förlikning mellan parterna beslutade domstolen att barnet skulle bo lika mycket hos båda föräldrarna.

Kunden fick
Växelvis boende med sitt barn
Juridisk hjälp 50 timmar á 1700 kronor = 85 000 kronor