Återkommande fel på tvättmaskinen

Kunden hade reklamerat samma fel på tvättmaskinen ett flertal gånger och blev till slut trött på företaget. Då vände han sig till HELP.
Återkommande fel på tvättmaskinen

Sedan kunden köpte tvättmaskinen tre år tidigare hade den gått sönder ett flertal gånger, på grund av samma konstruktionsfel. Eftersom det var samma återkommande fel och vår kund hade reklamerat inom reklamationsfristen de första gångerna, kunde HELPs jurist hjälpa honom att kräva en ny tvättmaskin, som dessutom var av nyare modell än den gamla.

Kunden fick
Tvättmaskin av nyare modell
3 juristtimmar à 1700 kr = 5 100 kr