Vilka blir skattekonsekvenserna vid gåva av bostadsrätt?

Vilka blir skattekonsekvenserna vid gåva av bostadsrätt?

Vi har tidigare i HELP-Bloggen uppmärksammat de olika skattekonsekvenserna som kan uppstå vid gåva av fastighet. I det här blogginlägget går vi igenom de skattekonsekvenser som kan uppstå vid gåva av bostadsrätt.

Precis som vid gåva av fastighet är det inte ovanligt att den som tar emot en bostadsrätt i gåva utger vederlag  till gåvogivaren. Vederlaget kan vara kontanter till gåvogivaren eller att gåvotagaren övertar de lån som belastar bostadsrätten.

Räknas överlåtelsen som gåva eller köp?

För bostadsrätter finns ingen motsvarighet till taxeringsvärde för fastigheter. För att avgöra om överlåtelsen av en bostadsrätt ska betraktas som en gåva eller ett köp utgår man istället från bostadsrättens marknadsvärde. Till den del vederlaget motsvarar bostadsrättens marknadsvärde anses denna ha sålts, och betraktas därmed som ett köp, resterande del är att betrakta som en gåva. Om givaren av gåvan har gjort en kapitalvinst på den del som betraktas som ett köp måste givaren betala kapitalvinstskatt.

Om gåvogivaren överlåter sin bostadsrätt utan att gåvotagaren ska utge något vederlag är hundra procent av överlåtelsen att betrakta som en gåva. Gåvogivaren behöver då inte betala någon kapitalvinstskatt, eftersom denne inte har gjort någon kapitalvinst på överlåtelsen.

Om gåvogivaren istället ger sin bostadsrätt i gåva mot att gåvotagaren ska utge vederlag motsvarande en viss del av bostadsrättens marknadsvärde är överlåtelsen av bostadsrätten att betrakta både som ett köp och som en gåva. Om bostadsrättens marknadsvärde värderas till 1 000 000 kronor och gåvotagaren ska utge 200 000 kronor i vederlag, har två tiondelar (200 000/1 000 000) av bostadsrätten överlåtits genom köp, och resterande åtta tiondelar av bostadsrätten anses ha överlåtits i form av gåva. På de två tiondelar som har överlåtits i form av ett köp måste överlåtaren (gåvogivaren) eventuellt betala kapitalvinstskatt om denne har gjort en kapitalvinst på försäljningsdelen.

Funderar du på att ge din bostadsrätt i gåva och är osäker på om du eventuellt kommer behöva betala kapitalvinstskatt är du välkommen att kontakta oss på HELP , så hjälper våra jurister dig att se över dina skattekonsekvenser.

Fredrik Ståhl 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.