Vi uppmärksammar samboskapet under HELP-dagen

Vi uppmärksammar samboskapet under HELP-dagen

Den 17 oktober går den första svenska HELP-dagen av stapeln. Under årets tema samboskap hoppas vi få skriva riktigt många samboavtal och vägleda vilsna sambor i juridiken - helt kostnadsfritt!

I Norge har våra kollegor redan hunnit anordna tre framgångsrika HELP-dagar med gratis juridisk rådgivning – och intresset från allmänheten har varit stort.

Vår första HELP-dag kommer att handla om temat samboskap.  Vi möts dagligen av relationsråd och experter som guidar oss till en lyckad kärleksrelation - men hur mycket kunskap har vi kring samboskapets juridiska aspekter? För den som inte känner till sambolagens regler om bodelning kan en separation lätt bli en olycklig historia.

Fyra av fem saknar samboavtal

Enligt en marknadsundersökning vi har låtit genomföra, står det klart att fyra av fem sambor inte har reglerat sina ekonomiska mellanhavanden genom ett samboavtal.  Den främsta anledningen till att man inte upprättar samboavtal är att man litar på varandra, eller att man inte har reflekterat över problemet.

Bristande kunskap vanligt

Av dem som faktiskt upprättar samboavtal har ungefär en tredjedel upprättat avtalet utan att först rådgöra med en jurist. Vi vet av erfarenhet att allmänhetens kunskap om vad ett samboavtal gäller är bristande. Vi har sett många exempel på avtal som upprättats mellan sambor som är felaktiga och ogiltiga, vilket kan leda till onödiga problem.

En vanlig misstolkning att reda ut är t.ex. att man i ett samboavtal inte kan bestämma hur man ska bodela sina tillhörigheter vid en separation. Ett samboavtal reglerar endast huruvida bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning skall bodelas eller inte. Detta innebär att ett avtal som bestämmer något annat avseende en framtida bodelning mellan sambor alltså inte är giltigt.

Varför upprätta samboavtal?

Exempel 1:
Anders är singel och bor i en bostadsrätt. Han träffar Britta och blir kär. Britta flyttar in till Anders, men de märker snart att Anders bostadsrätt är för liten. Anders säljer sin bostadsrätt och köper en större som de båda flyttar till. Eftersom Anders står som ensam ägare till bostadsrätten känner han sig säker. Efter några år tar kärleken slut och paret separerar. Britta begär bodelning och har enligt lag rätt till värdet av halva bostadsrätten.

Detta är en typisk situation där Anders och Britta skulle ha kontaktat jurist och bett om att upprätta ett samboavtal. Genom ett samboavtal innebärande att bostaden skulle undantas från en bodelning, hade Anders fått behålla hela värdet av bostaden.

Exempel 2:
Ett annat exempel är att Anders och Britta är sambor, de hittar ett hus som de köper tillsammans men eftersom Britta ärvt en del pengar från sin släkt, betalar hon en större del av köpeskillingen. De bestämmer att Britta skall äga 75 % av fastigheten medan Anders äger 25 %. De skriver inget samboavtal. Vid separationen har Anders rätt till 50 % av fastighetens värde. Britta har förlorat delar av sitt arv. Även denna situation hade kunnat förebyggas med ett samboavtal.

Gratis samboavtal under HELP-dagen

Nu hoppas vi att så många som möjligt tar chansen under HELP-dagen att helt utan kostnad få tala med en jurist, gå igenom de regler som gäller i just deras förhållande och få ett gratis samboavtal. Välkommen att höra av dig!

Tel: 0771-985 200
E-post: helpdagen@helpforsakring.se

Nadja Forsman 5 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.