Vem får hunden om matte och husse separerar?

Vem får hunden om matte och husse separerar?

Alla som har husdjur håller nog med om att de är som vilka familjemedlemmar som helst. I lagens mening anses dock husdjur vara lös egendom, som gräsklippare och soffbord, hur mycket det än skär i hjärtat på alla djurägare. Vid en separation betyder det att det inte spelar någon roll hur mycket man älskar sitt djur, eller vem som älskar det mest. Det som avgör vem som får ta med sig djuret är istället vem som äger det, en regel som gäller för både gifta makar och sambor.

När sambor separerar är husdjur inte del av den egendom som enligt sambolagen ska delas. Hunden, katten eller sköldpaddan kommer därför att få följa med den som är dess faktiska ägare – utan att den andre parten behöver kompenseras. 

Om samborna äger djuret tillsammans blir det lite mer komplicerat. De fortsätter då att äga djuret tillsammans och med samäganderätt, om de inte lyckas lösa ägandet på frivillig väg. Som samägare måste de vara överens om i princip allt som rör djuret. Om de inte lyckas enas om vad de ska göra med djuret kan det med stöd av samäganderättslagens regler sättas under god mans förvaltning eller utbjudas på offentlig auktion (där även de som är stridande får försöka ropa hem djuret).

När två som är gifta separerar ingår husdjur som huvudregel i den egendom som ska delas mellan makarna, om inte annat har bestämts genom äktenskapsförord, i gåvobrev eller i testamente. Är den ene maken ensam ägare till djuret har denne rätt att få det på sin lott i bodelningen. Den andre maken kompenseras då istället med egendom eller pengar. Då "begagnade" djur ofta har ett lågt marknadsvärde kan kompensationen lätt kännas som en klen tröst.

Om båda makarna äger djuret tillsammans kan det istället bli en bodelningsförrättare, eller i förlängningen en domstol, som får sista ordet och avgör vem som får djuret.

För att visa att man äger ett djur, ensam eller tillsammans med sin tidigare respektive, är det viktigt att kunna bevisa att man köpt djuret, varit med och betalat det eller att man fått djuret, eller ett delägarskap i det, som gåva. 

Karl Oscar Rådström 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.