Vem är ansvarig för vattenskadan i din bostadsrättslägenhet?

Vem är ansvarig för vattenskadan i din bostadsrättslägenhet?

Vattenskador är en av de vanligaste skador en bostadsrättsförening kan råka ut för. Det kan vara allt från att en diskmaskin läcker, avloppssystem som är tilltäppt eller att ytskikten i badrum inte håller tätt. 

Många av våra kunder vänder sig till oss när en vattenskada uppstått eftersom det inte sällan blir konflikt mellan bostadsrättshavaren och föreningen om hur skadan ska hanteras. Vem är egentligen ansvarig? Bostadsrättshavaren eller föreningen?

Huvudregeln

Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för lägenhetens skick i det som enligt bostadsrättsföreningens stadgar hör till lägenhetens inre.  I det ansvaret ingår att svara för reparationer av skador helt oberoende av hur dessa uppkommit.  Bostadsrättsföreningen svarar i sin tur för det som finns utanför i övriga delar av fastigheten, det så kallade yttre underhållet.

Samma ansvarsförhållande gäller vid vattenskada. Vid vattenskada som beror på vatten utifrån, till exempel från ett läckande tak, blir föreningen ansvarig för att reparera taket och bostadsinnehavaren blir ansvarig för och får på egen bekostnad reparera inne i lägenheten. Endast om föreningen varit försumlig kan föreningen bli skyldig att bekosta skadorna i bostadsrättshavarens lägenhet. Att bevisa försumlighet är dock en mycket svår uppgift.

Ingen regel utan undantag

I bostadsrättslagen finns ett undantag från denna huvudregel och som gäller för brand och vattenledningsskada. Detta innebär att vid en vattenledningsskada inne i en bostadsrättshavares lägenhet får föreningen bära kostnaden för självrisk och åldersnedskrivning i sin försäkring och har alltså ingen möjlighet att få ersättning från bostadshavaren.

Vad är då vattenledningsskada?

Vattenledningsskada är en skada på sådan ledning som förser lägenheten med kallt eller varmt tappvatten, inget annat. Läckage från anordningar som installeras på vattenledning omfattas till exempel inte. Vid andra vattenskador inne i lägenheten som inte beror på vattenledningsskada är bostadsrättshavaren skyldig att stå för reparationskostnaden, oavsett om det är den personen som orakat skadan eller inte.

Undantag från undantaget

Det finns dock ett undantag från undantaget och det är om bostadsrättshavaren genom försummelse eller vårdslöshet har förorsakat vattenledningsskadan. I sådant fall får denne själv ansvara för skadan.

Krångligt?
Som kund hos HELP Försäkring är du alltid välkommen att höra av dig till oss, så hjälper våra jurister dig.

Sara Bandert Malmberg 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.