Varför ska man bodela vid skilsmässa eller separation?

Varför ska man bodela vid skilsmässa eller separation?

När man skiljer sig eller separerar från sin sambo uppstår ofta frågor om bodelning. Hur gör man och behövs en jurist? I dagens inlägg går vi igenom när, hur och varför ni ska bodela när ni går skilda vägar.

Bodelning mellan makar

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal . Det finns situationer då det räcker med en enklare bodelningshandling, som när makarna har ett äktenskapsförord där det avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Vad händer om en bodelning inte sker?

Det finns fall där bodelning efter en skilsmässa inte har skett och där en av makarna återkommit efter många år för att begära en bodelning. Till skillnad från samboförhållanden finns ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det innebär i praktiken att det går att bodela långt efter skilsmässan. Det kan vara så att ena maken har stått som ägare på en fastighet under äktenskapet, behållit denna efter skilsmässan, och senare vill sälja denna till någon annan. Inskrivningsmyndigheten, som beviljar lagfarter, kommer då att ställa frågan till den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Bodelning mellan sambor

För sambor ser lagstiftningen lite annorlunda ut. När man separerar från sin sambo måste man enbart bodela om någon av samborna begär det. Dessutom har man bara ett år från separationen på sig att begära en bodelning. Har mer än ett år sedan separationen förflutit förloras också rätten att begära bodelning. För sambor är det enbart bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk, så kallad samboegendom, som kan bodelas.

Det finns också situationer då två personer som varit gifta eller sambo står tillsammans på en fastighet, men aldrig bodelar. Det innebär att man blir samägare till den egendom som skulle ha bodelats. Vid samägande tillämpas en särskild lagstiftning som reglerar hur exempelvis en försäljning får gå till.

Att bodela är med andra ord viktigt att göra efter en separation. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av en bodelningshandling och du som är kund hos oss är välkommen att kontakta oss på HELP , så hjälper våra jurister dig.

Läs även
Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination
Undvik framtida konflikter när barnen flyttar hemifrån

Emelie Kardell 1 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.