Stulna registreringsskyltar  –  en form av identitetsstöld

Stulna registreringsskyltar – en form av identitetsstöld

Har du tänkt på att registreringsskylten på din bil är en värdehandling? Många gör inte det förrän skylten har blivit stulen.

En stulen registreringsskylt innebär ofta problem och vållar inte sällan långvariga bekymmer för den som utsätts för brottet. För visst är det ett brott.  Bilens registreringsnummer kan komma att användas om och om igen i passager genom Stockholms vägtullar, parkeringsböter som inte betalas eller smitning från tanknotor. Räkningar kan börja droppa in… I Sverige följer nämligen registreringsnumret bilen och det går varken att spärra sitt registreringsnummer eller att få ett nytt.

Så går du tillväga om du blivit drabbad:

•  Polisanmäl direkt. Om du har blivit av med en registreringsskylt ska du genast anmäla det till polisen. Polisen efterlyser då skylten.

• Skaffa tillfälliga registreringsskyltar. En stulen eller på annat sätt förlorad registreringsskylt måste snarast ersättas med en ny eller provisorisk skylt. Kör du utan giltig registreringsskylt riskerar du att få böter. Om din bil saknar registreringsskylt får du i princip endast köra den kortaste vägen till polismyndigheten. Polisen kan sedan utfärda en provisorisk registreringsskylt åt dig. På telefon 114 14 får du information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar.  Transportstyrelsen skickar sedan en faktura till dig på kostnaden för den provisoriska skylten.

• Beställ nya registreringsskyltar. Det är du som är fordonsägare som ansvarar för att beställa en ny registreringsskylt. Nya registreringsskyltar beställs hos Transportstyrelsen och kostar runt 80 kronor.

• Börja föra körjournal. Då vet du var du har befunnit dig - eller inte befunnit dig - om räkningar börjar trilla in.

• Betala alla räkningar i tid och begär omprövning. En stulen vägskylt innebär inte att betalningsansvaret för trängselavgifter, bensinnotor eller parkeringsavgifter försvinner. Råkar du ut för detta ska du betala boten eller avgiften och sedan bestrida den eller begära att den omprövas. Det är viktigt att du betalar räkningen i tid så att du inte riskerar förseningsavgift eller betalningsföreläggande från kronofogden. Du får tillbaka pengarna när ärendet utretts. Efter upprepade felaktiga trängselskattebeslut läggs registreringsnumret in för manuell bevakning. Då kan det undvikas att du som fått registreringsskylten stulen får skattebeslut som du inte ska ha.

Lycka till!

Sara Bandert Malmberg 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.