Se upp för blufföretagen som lurar dig på pengar

Se upp för blufföretagen som lurar dig på pengar

Flera av våra kunder hör av sig till oss då de blivit kontaktade av oseriösa företag eller fått bluffakturor hemskickade. I det här blogginlägget tar vi upp hur du kan undvika fallgroparna och vad du gör om du råkat ut för ett blufföretag.

Det har blivit allt vanligare att oseriösa företag eller aktörer mailar eller postar information med företagsnamn som liknar väletablerade företag eller myndigheter. Metoderna att lura folk på pengar är många och kan ofta vara svåra att urskilja. Det kan till exempel handla om ett förmånligt erbjudande om adressändring eller att Skatteverket behöver kompletterande uppgifter gällande deklarationen. 

Viktigt att vara uppmärksam

Om mottagaren till mailet eller brevet inte är tillräckligt uppmärksam, kan kostsamma och tidskrävande åtgärder uppstå om mailet öppnas, eller om handlingen undertecknas och skickas in. Detta är ofta starten till att bluffakturor skickas ut, med krav på tjänster som en konsument egentligen inte har beställt. Därför är det ytterst viktigt att läsa igenom handlingar noggrant innan de undertecknas och återsänds, för att undvika att de kommer i orätta händer. 

Det är också viktigt att läsa det finstilta och eventuell text som kan finnas på baksidan av utskicket. Är du osäker över något du har fått hemskickat till dig, kan du som är kund hos oss på HELP alltid kontakta våra jurister för rådgivning

Bestrid fakturan och gör polisanmälan

Har du undertecknat ett utskick som nämnts ovan och sedan fått en bluffaktura hemskickad, är det viktigt att så snart som möjligt bestrida fakturan. Du kan även begära att företaget gör en rättelse och avskriver fakturan samt begära ut avtalet/inspelningen. Det är väldigt viktigt att inte underteckna bestridandet med en namnteckning, eftersom företaget då kan kopiera namnteckningen och upprätta falska avtal i ditt namn. En polisanmälan ska upprättas så snart som möjligt. I anmälan ska det framgå hur du har blivit kontaktad av företaget och du ska kunna lämna så mycket information som möjligt till polisen.

Vid bestridandet av fakturan ska du stryka ett streck över fakturan och skriva att du härmed bestrider bluffakturan, då du inte har beställt varan eller tjänsten, samt ange datum för bestridandet. Om du erhåller påminnelse eller inkassokrav från företaget ska även dessa bestridas på samma sätt som den ursprungliga bluffakturan. I det fall företaget fortfarande inte drar tillbaka sina krav för bluffakturan och skickar denna till Kronofogden, är det viktigt att även bestrida kravet från Kronofogden

Det gäller även att informera Kronofogden om att bluffakturan tidigare har bestridits och att det inte finns någon skuld. Om inte detta görs kan Kronofogden anteckna bluffakturan som en skuld. Företaget kan i slutändan vända sig till Tingsrätten för att kräva betalning, då är det dock upp till företaget att visa att ett avtal har ingåtts. 

Företag på varningslistan

Svensk Handel tillhandahåller en varningslista på sin hemsida där du kan se om företaget som skickat bluffakturan är med. Skulle inte företaget finnas med i listan garanterar det givetvis inte att det är ett seriöst företag.

Konsumentverket har i Konsumentrapporten 2015 tagit upp problemet med oseriösa företag på nätet som inte är svenska företag. De vill se ett ökat internationellt samarbete mot företag som tillhandahåller e-tjänster och som bryter mot den konsumentskyddande lagstiftningen. 

Har du frågor eller behöver hjälp gällande oseriösa företag, kan du som kund hos oss alltid höra av dig till våra jurister!

Damian Girys 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.