Säkra en trygg framtid i samboskapet

Säkra en trygg framtid i samboskapet

Sammanboende utan äktenskap har blivit allt vanligare i Sverige. Många lever i tron att sambolagen ger sambor samma skydd som gifta – en missuppfattning som kan leda till en rad otrevliga konsekvenser vid separation eller vid ett dödsfall. Nedan tar vi upp vad du som sambo bör känna till för att kunna säkerställa den trygga framtid som ni tänkt er.

Att vara sambo påminner mycket om att vara gift, men det rättsliga skyddet skiljer sig åt på många punkter. Sambor har inte lika långtgående skydd som äkta makar, men genom att skriva testamente och samboavtal går det att undvika många fallgropar.

De största skillnaderna mot att vara gift

Sambor:

  • Ärver inte varandra
  • Har rätt att begära bodelning enbart av gemensamt i bostad och införskaffat bohag som införskaffats under eller inför samboförhållandet.
  • Är inte underhållsskyldiga mot varandra
  • Är inte självklart förmånstagare till varandras livförsäkringar

När räknas man som sambo?

Till skillnad från ett äktenskap uppstår ett samboförhållande inte vid en viss given tidpunkt. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett samboförhållande föreligger eller inte. Till skillnad från äktenskapet/partnerskapet registreras inte samlevnaden någonstans och den uppstår ofta gradvis. Sambolagen stadgar dock att sambor är två personer, av samma eller av olika kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Sammanboendet ska alltså ha en viss varaktighet eller i varje fall vara tänkt att ha det. Mer eller mindre tillfälliga förbindelser kan normalt sett inte anses utgöra ett samboförhållande. Bor ett par ihop och har gemensamma barn utgår man normalt från att ett samboförhållande föreligger. Gemensam folkbokföringsadress tyder också på gemensam bostad. Om någon av parterna skulle vara folkbokförd på en annan adress än där paret bor krävs dock att en helhetsbedömning av deras förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll.

Upphörande av samboförhållande

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider.

Bodelning

Sambolagen reglerar endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Pengar på banken, bilar, båtar eller fritidshus omfattas alltså inte av sambolagens regler. Det räcker med att en av samborna begär att bodelning skall ske. I bodelningen skall bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk delas. Detta gäller oavsett hur mycket var och en har betalat. Ena parten kan alltså ha betalat hela bostaden men får i bodelningen endast hälften.

Samboavtal

Vill ni inte att sambolagens regler angående den gemensamt införskaffade bostaden och bohaget skall gälla kan ni avtala bort sambolagens regler avseende bodelning. Samboavtal är ett skriftligt avtal mellan sambor om vad som skall gälla vid en kommande bodelning. Den som köpt egendomen får, om det finns ett samboavtal, behålla denna vid en separation.

Testamente

Det vi vet med säkerhet är att vi alla kommer att dö. Förhoppningsvis får vi dock leva ett långt och lyckligt liv som möjligt. Det skadar dock inte att planera för hur man vill att kvarlåtenskapen skall fördelas efter att man gått bort. Sambor ärver inte varandra. Den avlidne sambons barn ärver hela kvarlåtenskapen direkt. Detta gäller oavsett om ni har gemensamma barn eller om barnen är från ett tidigare förhållande.  Om den avlidne inte efterlämnar några bröstarvingar ärver dennes föräldrar eller syskon. För att skydda den efterlevande kan ni upprätta ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt att erhålla sin laglott vilken är hälften av arvet.  Resterande del kan ni förfoga över som ni själv vill och finner lämpligt.

Försäkringar

Kontrollera att ni är förmånstagare till varandras försäkringar. Glöm inte tjänstegrupplivförsäkringarna som ni har via arbetet. Kontakta försäkringsbolagen och tala om hur ni vill ha det. Är ni förmånstagare till varandras försäkringar så glöm inte heller att meddela försäkringsbolaget om samboförhållandet upphör. Det kan annars sluta med att försäkringsbeloppet tillfaller exet.

Som kund hos HELP Försäkring är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi upprättar ditt testamente och samboavtal och svarar på dina frågor och funderingar.

Sara Bandert Malmberg 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.