Säkra din gåva med gåvohandling

Säkra din gåva med gåvohandling

Det är inte ovanligt att pengar ges i gåva mellan närstående. Vad händer om den som överlämnat pengarna sedan påstår att det var ett lån och kräver att få tillbaka summan personen utgett?

I ett rättsfall från 2012 (NJA 2012 s. 804) har Högsta domstolen (HD) tagit ställning till vem som har bevisbördan för om det var en gåva eller en skuld. Här slår HD fast att det är den som påstår att det var en gåva som ska bevisa det. Omständigheten att det ofta är närstående personer som är parter i liknande tvister medför inte att bevisbördan kastas om eller att beviskravet sänks. Även i situationer mellan förälder och barn blir det upp till den som påstår att det är en gåva att bevisa det.

Slutsatsen av detta och tipset från oss på HELP blir därför följande:
– Var noga med att säkra bevisning om du får större summor i gåva!
Lättast är att upprätta gåvohandlingar där gåvogivaren intygar att det rör sig om en gåva. Kontakta våra jurister så hjälper vi dig.

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.