Så fungerar bevisbördan när du ska reklamera

Så fungerar bevisbördan när du ska reklamera

Enligt konsumentköplagen har man som konsument rätt att reklamera (klaga) på en vara upp till 3 år efter köpet. Men det är inte alla fel som kan reklameras. Man kan endast reklamera ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns på produkten innan avlämnandet.

Vem måste bevisa vad?

På juristspråk brukar vi säga: "vem bär bevisbördan?". Detta innebär helt enkelt att den som har bevisbördan måste kunna bevisa sina påståenden, annars förlorar den tvisten. För att hjälpa konsumenten på vägen har lagstiftaren skrivit in i konsumentköplagen att ett fel som upptäcks inom 6 månader från köpet ska "anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art".

Vad betyder regeln, egentligen?

På vanlig svenska betyder detta att de första 6 månaderna ligger bevisbördan på näringsidkaren att bevisa att felet beror på vårdslöshet från konsumenten. Om näringsidkaren inte lyckas med detta ansvarar de för felet. De resterande 2,5 åren av reklamationsrätten är det konsumenten som har bevisbördan. Anledningen är att ju längre tid som förflyter från köpet, ju svårare blir det för säljaren att kunna frambringa någon bevisning. Dessutom blir det mer och mer sannolikt att felet är orsakat av konsumenten ju längre tid varan är i konsumentens besittning.

Bevisbördan vid handhavandefel

Vissa fel som är så uppenbara handhavandefel behöver näringsidkaren faktiskt inte ens bevisa. Handhavandefel innebär att felet beror på felaktigt användande. Man brukar i så fall säga att felets art är så typiskt för handhavandefel att näringsidkaren inte ens behöver uppfylla sin bevisbörda. Ett exempel är om konsumenten reklamerar ett tangentbord som visar sig vara indränkt i 1 liter läsk. Ett annat exempel är om konsumenten försöker reklamera en krossad vindruta på en bil 4 månader efter att bilen har levererats. I dessa situationer brukar man säga att det inte är förenligt med felets art att varan levererades i detta skick. 

Hur bevisar jag att ett fel är ett fabrikationsfel?

Detta är i praktiken den mest komplicerade frågan. Att man enligt lagen har vissa rättigheter är parterna många gånger överens om. Problem uppstår först när näringsidkaren inte kan hitta några fel eller om denne hävdar att det är konsumenten som har orsakat felen. För att kunna vinna en tvist måste man kunna bevisa sina påståenden. När det rör sig om bilar och hantverkartjänster brukar man behöva ta in ett besiktningsprotokoll. När det rör sig om elektroniska produkter kan man anlita auktoriserade verkstäder för att begära ut bilder inifrån produkten samt skriftligt utlåtande.

Om du som konsument har hamnat i en sits där tvisten har kommit så här långt kan du få hjälp genom din juristförsäkring hos HELP. Kontakta oss så hjälper vi dig !

Viet Hoang 2 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.