Ny lag ska skydda konsumenter mot oönskad avtalsförlängning

Ny lag ska skydda konsumenter mot oönskad avtalsförlängning

Glömde du att säga upp tv-abonnemanget och åkte på en ny bindningstid? Då är du inte ensam. Allt fler konsumenter visar idag missnöje över automatisk avtalsförlängning, men i vår träder en ny lag i kraft som ska stärka konsumentskyddet.

På senare år har många konsumenter uttryckt sitt missnöje över att tidsbestämda avtal förlängs automatiskt. Det konsumenterna reagerar mot är att avtalsförlängningen skett mot deras vilja och dels att det inte varit möjligt att begränsa den förlängda avtalsperioden.

Det kan gå till så att man tecknar sig för ett förmånligt erbjudande under en tidsbegränsad period. Om man därefter inte säger ifrån blir man efter avtalstidens slut bunden av en ny avtalsperiod eller ett tillsvidare avtal. I vissa fall har det inneburit att man blivit bunden i ett år till, utan möjlighet att säga upp avtalet. Metoden har använts inom flera branscher. Allt från telefoni och bredband till dejtingsajter och försäljning av kosttillskott och hälsopreparat.

För att stärka konsumentskyddet på området har regeringen antagit en lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning, som träder i kraft den 1 mars 2015. Lagen innebär att en näringsidkare som inför en förlängning av ett avtal ska påminna en konsument om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

Om näringsidkaren inte påminner konsumenten skriftligen om detta ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Lagen ska inte gälla om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid eller om det finns särskilda föreskrifter om förlängning av ett avtal.

Har du frågor kan du som kund alltid kontakta HELPs jurister, så hjälper vi dig.

Paavo Fagerlund 9 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.