När du flyttar från en hyresrätt – vem har ansvar för skador och städning?

När du flyttar från en hyresrätt – vem har ansvar för skador och städning?

En tvist som vi på HELP tyvärr ofta ser gäller vem som är ansvarig för skador och flyttstädning när man har sagt upp och ska flytta från en hyresrätt. Ofta börjar tvisten med att hyresvärden menar att det är dåligt städat och skickar en faktura till den som har flyttat ut, eller med att hyresvärden har upptäckt en skada i lägenheten efter utflyttningen. Här förklarar jag vem som är ansvarig för flyttstädning, och för skador som visar sig först vid utflyttningen.

En hyresgäst ska vårda sin lägenhet väl och är skyldig att ersätta all skada som han eller hon orsakar genom vållande, vårdslöshet eller försummelse, står det i Jordabalkens 12 kapitel 24 § (Hyreslagen). Detsamma gäller om skadan har orsakats av någon annan i hyresgästens hushåll eller av någon som är gäst i lägenheten. Det gäller också om hyresgästen har släppt in någon annan in lägenheten, t ex en hantverkare som ska utföra ett arbete där.

Bevisbördan. Inom juridiken måste den som påstår att en skada har uppkommit också kunna bevisa sitt påstående. Det betyder alltså att om en hyresvärd påstår att en skada har uppkommit under hyrestiden så måste han eller hon bevisa det för att kunna kräva hyresgästen på ersättning. Om den här principen tillämpades obegränsat skulle det förstås vara omöjligt för en hyresvärd att någonsin kunna kräva ersättning av en hyresgäst som inte har vårdat sin lägenhet. Det är ju ofta omöjligt att bevisa att det är just en viss hyresgäst som har åstadkommit en skada, eftersom det sällan finns vittnen till att skador uppkommer. Därför har det i rättspraxis ofta ansetts tillräckligt att kunna bevisa att en skada inte fanns när hyresgästen flyttade in, men att den fanns när denne flyttade ut, för att en hyresvärd ska kunna kräva hyresgästen på ersättning.

Eftersom detta lättare beviskrav för hyresvärdar tillämpas i rättspraxis kan tvister i de allra flera fall undvikas genom att värd och hyresgäst noggrant besiktar lägenheten vid både inflyttning och utflyttning. Då kan båda parterna säkra bevisning och på så sätt förebygga, och i många fall undvika, en kostsam och påfrestande rättslig tvist. Därför rekommenderar vi på HELP att man alltid kommer överens om att besiktning ska göras både vid in- och utflyttning och att detta skrivs in i hyreskontraktet.

Flyttstädningen. Vem som är ansvarig för flyttstädningen regleras däremot inte alls i Hyreslagen. Därför krävs att detta är överenskommet i hyreskontraktet för att en värd ska kunna kräva ersättning från en utflyttande hyresgäst för utebliven, eller illa gjord, flyttstädning. I de allra flesta fall brukar detta göras och då kan man som tur är undvika många tvister. Om flyttstädning däremot inte är reglerat i avtalet har hyresvärden ingen rättslig grund för att kräva hyresgästen på ersättning om denne har slarvat med städningen. Om lägenheten däremot har skadats på grund av utebliven städning kan hyresvärden kräva ersättning, om det kan visas att skadan inte fanns när hyresgästen flyttade in.

En enkel slutsats som gynnar både hyrestagare och hyresvärdar är därför; se alltid till att hyreskontraktet reglerar frågor som besiktning, ansvar för skador och ansvar för flyttstädning. Det sparar båda parter tidskrävande, påfrestande och ibland onödiga tvister. Har du en Juristförsäkring hos HELP hjälper vi dig att upprätta heltäckande hyreskontrakt. Har du redan hamnat i en tvist som gäller din hyresrätt är du givetvis välkommen att kontakta oss för att få råd och stöd i tvisten.

Christopher Ljungné 3 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.