Måste båda makarna stå på lagfarten?

Måste båda makarna stå på lagfarten?

Vi får inte sällan frågan om det finns några fördelar med att båda makarna står gemensamt på lagfarten. Många makar vill helt enkelt veta om det är något som de behöver reglera sinsemellan. Svaret på frågan är att det finns vissa fördelar och jag kommer att behandla de allra viktigaste nedan. Jag utgår från att fastigheten utgör giftorättsgods och inte enskild egendom och vad det innebär kan ni läsa mer om här.

Medan makarna är gifta är den make som inte står på lagfarten skyddad vid försäljning, inteckning och uthyrning av fastigheten och vid skilsmässa. Detta eftersom makens samtycke krävs för dessa åtgärder och båda makarna har rätt till hälften var av bostadens värde i bodelningen.

Om fastigheten är makarnas gemensamma bostad och båda makarna vill bo kvar i den när de har separerat är det den make som bäst behöver den som får behålla den. Om båda makarna har ett lika stort behov av fastigheten har dock den ägande maken bäst möjlighet att få den i avräkning på sin lott, eftersom egendom i regel tillfaller ägaren. För att enbart behovet, och inte ägandet, av fastigheten ska avgöra vem som får behålla den är det alltså avgörande att båda makarna står på lagfarten.

Vidare kan det bli stora ekonomiska problem om en ägande make blir så sjuk att han/hon får en god man eller förvaltare. Om den sjuke maken då får ett annat boende, kanske demensboende, är det möjligt att den som bor kvar hemma inte längre har råd att göra det, på grund av till exempel dubbla boendekostnader.  Denne kan då inte sälja fastigheten utan tillstånd från överförmyndarnämnden. Om nämnden samtycker och fastigheten säljs tillfaller dock hela försäljningssumman den ägande/sjuke maken och sätts in på ett spärrat konto. Den kvarboende får på så vis inte tillgång till pengarna för att exempelvis köpa ett billigare boende. Gemensam lagfart är alltså i det här fallet ett viktigt ekonomiskt skydd.

När båda makarna står på lagfarten kan dessutom flera rot- och rutavdrag göras. Detta har jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg där jag har beskrivit hur en fastighetsöverlåtelse mellan makar kan göras. Är du kund hos oss och tror att det här är något för dig och din maka/make är ni varmt välkomna att kontakta HELP. Vi hjälper er att upprätta alla de handlingar som behövs.

Belma Ljutika 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.