Låt dig inte luras av näringsidkare med oskäliga avtalsvillkor

Låt dig inte luras av näringsidkare med oskäliga avtalsvillkor

Det är ofta kunder hör av sig till oss när de har blivit orättvist behandlade av näringsidkare vid ett köp av en vara eller en tjänst. Vad är det egentligen som gäller vid ett sådant köp? 

I det här inlägget kommer jag att berätta om oskäliga avtalsvillkor från näringsidkare och vad som gäller för en konsument. Fokus kommer att ligga på lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden , nedan kallad avtalsvillkorslagen. Jag kommer inte att ingående behandla konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen i det här inlägget utan endast nämna lagarna. 

När du som konsument handlar varor, tjänster eller andra nyttigheter av en näringsidkare, kan inte säljaren tillämpa vilka avtalsvillkor som helst i sina standardavtal. Villkoren får till exempel inte strida mot den svenska lagstiftningen, vara otydliga eller ge orimliga fördelar åt säljaren. Detta framgår i avtalsvillkorslagen .  

Exempel på oskäliga avtalsvillkor kan vara när du som konsument får sämre rättigheter än vad du har rätt till enligt svensk lag. Detta kan till exempel gälla priset på en vara eller att ångerrätten är kortare än vad som är lagstadgat.  

I de fall där avtalsvillkor anses oskäliga kan Marknadsdomstolen förbjuda att näringsidkaren använder sig av samma avtal i liknande fall i framtiden. Om flera näringsidkare har gått samman och använder sig av samma oskäliga avtalsvillkor, kan marknadsdomstolen förbjuda alla näringsidkare att använda- eller rekommendera det oskäliga villkoret. Detta regleras i 3 § första och tredje stycket i avtalsvillkorslagen.

Om en näringsidkare har ingått ett avtal med en konsument får konsumenten inte hänvisas till ett telefonnummer med förhöjd taxa för att kunna nå näringsidkaren med anledning av det ingångna avtalet. Detta stadgas av  3a §  i avtalsvillkorslagen. Det kan därför vara en bra idé att vid avtalsskrivandet vara uppmärksam och fråga på vilket sätt näringsidkaren kan nås, om det till exempel uppkommer frågor efter undertecknandet av avtalet. 

Det finns en paragraf i avtalsvillkorslagen som är till fördel för konsumenten. Detta gäller  10 § och innebär att om det finns ett villkor som konsumenten inte är ense med näringsidkaren om och villkoret kan tolkas på olika vis, ska det tolkas till konsumentens fördel.  

Ett undantag där avtalsvillkorslagen inte gäller är om du som konsument har förhandlat fram ett avtal tillsammans med säljaren. Skulle du efter undertecknat avtal vara missnöjd, tillämpas inte lagen på grund av att ni tillsammans har förhandlat fram avtalet. 

Har du som konsument hamnat i tvist med en näringsidkare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket . Är du kund hos HELP Försäkring kan du  kontakta våra jurister  så hjälper vi dig i ditt ärende.

Damian Girys 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.