Jag får ingen sjukpenning, vad händer nu?

Jag får ingen sjukpenning, vad händer nu?

Ett beslut om avslag på ansökan om sjukpenning, eller indragen rätt till fortsatt sjukpenning om du redan har det, kan kännas som ett slag i ansiktet. Det kan vara svårt att förstå både regelverket och Försäkringskassans motivering, samtidigt som den stora frågan “vad gör jag nu?” uppstår. Läs vidare så får du hjälp med att bena ut situationen.

Om Försäkringskassan fattar ett negativt beslut måste de informera dig om det i förväg och motivera varför. Det beskedet kommer oftast som brev. Om du tycker att Försäkringskassans beslutsunderlag inte ger en riktig eller komplett bild av ditt sjukdomstillstånd får du tid och möjlighet att lämna synpunkter på bedömningen och kan skicka in kompletterande uppgifter. Försäkringskassans brev är också ett bra underlag för dig när du pratar med en eventuell arbetsgivare om vad som göras för dig i den situation du har hamnat i. Många gånger kan också fackförbunden hjälpa till med att svara på frågor och med att ta kontakt med arbetsgivaren.

Missa inte att skydda din SGI. Om Försäkringskassan väl fattar beslutet att du inte har rätt till sjukpenning ska det alltid framgå i beslutet vad du måste göra för att behålla din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Det är viktigt att du läser och följer den informationen! Du behöver din SGI om du längre fram ska kunna få sjukpenning eller någon annan ersättning, till exempel föräldrapenning. Kanske blir du sjukskriven på grund av en annan diagnos eller får beslutet ändrat i en omprövning? Om du då inte har skyddat din SGI kan du inte få någon ytterligare sjukpenning, även om Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga faktiskt är nedsatt.

Står det i Försäkringskassans beslut att du måste skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete är det precis det du ska göra. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära uppsägning. Har du en anställning som du tänker gå tillbaka till efter rehabiliteringen kan den arbetsgivaren bevilja dig tjänstledigt för att söka andra arbeten. När du senare återfår arbetsförmågan avslutar du bara din tjänstledighet och går tillbaka till det jobb du hade innan du blev sjuk. Tveka inte att prata med din arbetsgivare och/eller ditt fackliga ombud för att se om det går att hitta en lösning i just ditt fall.

Om beslutet är felaktigt. Om du tycker att Försäkringskassan har fattat fel beslut kan du begära omprövning. Det måste du i så fall göra inom två månader från det att du tog emot beslutet. Försäkringskassan har egna blanketter som du kan använda men regelverket är snårigt och många gånger är det klokt att vända sig till en sakkunnig som kan hjälpa dig att begära en omprövning.

Har du HELPs Juristförsäkring? Kontakta oss så går vi igenom ditt ärende och ser hur vi kan hjälpa just dig! Som alltid utan att det kostar dig något.

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.