Handbok för er som ska skiljas – så går ni tillväga

Handbok för er som ska skiljas – så går ni tillväga

Antalet skilsmässor har ökat kraftigt under 1900-talet. Enligt statistiska centralbyrån slutade 23 422 äktenskap med skilsmässa under 2012. Det kan låta som en skrämmande hög siffra, men vi kan glädja oss åt att majoriteten av alla äktenskap varar livet ut.

Att skilja sig innebär för det flesta ett känslomässigt kaos samtidigt som det innebär en del praktiskt arbete. Nedan följer en handbok om hur ni ska gå tillväga praktiskt och vad som är bra att tänka på.

  1. Beställ personbevis för båda makarna från skatteverket, "personbevis för skilsmässa", 0771-567 567. 
  2. Hämta blankett från domstolsverkets hemsida . Observera att det är olika blanketter beroende på om ni är överens eller inte.
  3. Betala in avgift till tingsrättens plusgirokonto, 450 kr. Ange makarnas namn, personnummer, adress och telefonnummer samt att det gäller äktenskapsskillnad. Betalar du via Internet med ett begränsat fält för meddelande, ange att det gäller äktenskapsskillnad och den ena partens personnummer. Rätt tingsrätt och kontonummer hittar du på hemsidan för Sveriges Domstolar .
  4. Skicka in blanketten till tingsrätten tillsammans med personbevisen.
  5. Vill endast en av er skiljas eller om det finns barn med i bilden kommer betänketid om 6 månader att meddelas. Under betänketiden fortsätter ni att vara gifta. Är ni överens och ingen av er bor tillsammans med barn så meddelar tingsrätten dom så snart som möjligt.
  6. Har tingsrätten beslutat om betänketid måste ni fullfölja ansökan inom ett halvår från det att tiden för betänketiden gått ut. Fullföljandet måste ske skriftligt men det räcker med att skriva ett brev där du säger att skilsmässan ska fullföljas. Nya personbevis måste ges in tillsammans med fullföljandet. Skulle ni fortfarande inte vara överens kommer skilsmässan gå igenom ändå. Fullföljer ni inte skilsmässan efter betänketiden kommer ni att fortsätta vara gifta. Även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas kan ni få skilsmässa direkt. Du ska i sådana fall bifoga ett intyg som säger att ni bott isär mer än två år, s.k. särlevnadsintyg. Intyget ska vara undertecknat av två personer som känner er väl.

När skilsmässan är färdig är det dags att göra en bodelning skriftligen. Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder tas upp och att en likadelning sker mellan er. Det är viktigt att bodelningen går till på rätt sätt. Kontakta gärna HELPs jurister så hjälper vi till!

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.