Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare!

Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare!

Regeringen har överlämnat ett förslag om en ny lag om personnamn till Lagrådet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Nuvarande lag, som har funnits i över 30 år, har kritiserats för att den begränsar enskildas möjlighet att fritt välja namn.

Med den nya lagen blir det lättare att själv välja vilket namn man vill ha. Det gör t ex att familjer har bättre möjlighet att välja efternamn, så att de kan få den namngemenskap de önskar. De senaste åren har rekordmånga ansökt om nytt efternamn, troligen på grund av att samhället blir alltmer individualiserat. En annan orsak är att man, när man gifter sig, vill markera en nystart för den nya familjen.

I stora drag är detta vad den nya lagen innebär:

Alla ska ansöka om efternamn. Ibland vill föräldrar att deras barn ska få ett annat namn än det som idag tilldelas automatiskt vid födelse eller adoption. Det nya lagförslaget innebär att den automatiska namntilldelningen utgår och att föräldrar istället alltid ska ansöka om efternamn för sina barn.

Fler namn att välja bland. Tanken är att det framöver ska finnas fler möjliga efternamn att välja bland. Regeringen föreslår därför att vanliga efternamn blir fria för alla att ansöka om. Med "vanliga" menar man här de efternamn som bärs av minst 2 000 personer. Det ska också vara möjligt med dubbla efternamn. Vid dubbelnamn kommer man också att kunna välja ordningsföljd på namnen samt om de ska förenas med bindestreck eller inte. Dock finns det en begränsning, nämligen att ett efternamn inte får bestå av mer än två namn.

Mellannamn försvinner. Det blir inte längre möjligt att ta nya mellannamn i efternamn, helt enkelt för att det har varit svårt att förstå vad ett mellannamn egentligen är. I namnet Karl Karlsson-Svensson är t ex Karlsson mellannamn och Svensson efternamn. Enligt lagförslaget blir nu båda namnen efternamn. De som redan har ett mellannamn kan däremot behålla det.

Enklare att söka. Alla förvärv, byten och ändringar av för- och efternamn ska man ansöka om hos Skatteverket. Själva ansökan kommer också att bli enklare att göra.

Ansök hos Skatteverket. Skatteverket blir ensam namnmyndighet. Det betyder att Patent- och registreringsverket inte längre kommer att hantera namnändringar.

Ändra flera gånger om du vill. Hindren mot att ändra för- och efternamn och efternamn flera gånger tas bort.

Med det nya lagförslaget blir det alltså både lättare och friare att byta och ändra sitt namn. Om du som är HELP-kund ändå skulle stöta på problem, eller om du har några funderingar, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Paavo Fagerlund 9 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.