Framtidsfullmakt – bestäm redan nu vad som ska hända sen

Framtidsfullmakt – bestäm redan nu vad som ska hända sen

Den 1 juli 2017 får vi en helt ny lag som är användbar för många. Nu kan du nämligen själv bestämma vem som ska sköta dina angelägenheter, om du i framtiden inte kan göra det själv.

Kanske råkar man i framtiden ut för sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande som gör att man inte kan sköta sina ekonomiska och personliga åtaganden, helt eller delvis. Om man har någon man litar på i sin närhet kan man enligt den nya lagen redan nu utse den personen till sitt ombud. Det gör man med hjälp av en fullmakt där man kan reglera om fullmakten gäller alla angelägenheter, eller om den är begränsad till att bara gälla vissa saker.

Det här är något helt nytt i svensk rätt, det närmaste vi hittills har kommit är en så kallad generalfullmakt. Till skillnad från en framtidsfullmakt börjar generalfullmakten gälla direkt. I våra nordiska grannländer är det sedan ett par år tillbaka möjligt att upprätta en fullmakt som gäller från den dag man inte längre kan ta hand om sig själv och nu är det alltså dags för oss i Sverige att få samma trygghet inför det som kanske komma skall.

Det finns en del regler som man måste förhålla sig till, till exempel att en giltig fullmakt ska uppfylla formkraven. Det betyder att den ska vara skriftlig, att den ska vara daterad och att den ska bevittnas av två vittnen. Vittnena ska också vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och båda ska vara samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren skriver under den, alternativt intygar sin underskrift.

Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren, som det heter, "varaktigt och i huvudsak" inte längre kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är fullmaktshavaren, den person som har fått i uppdrag att ta hand om angelägenheterna, som bedömer om det finns anledning för framtidsfullmakten att träda i kraft.

Det finns ingen offentlig tillsyn av framtidsfullmakter. Däremot kan fullmaktsgivaren utse någon som granskar det fullmaktshavaren gör. Granskaren kan kräva redovisning från fullmaktshavaren men har också rätt att återkalla fullmakten. Detta ska i så fall framgå av framtidsfullmakten.

En fullmaktsgivare kan också själva återkalla en framtidsfullmakt genom att återta eller förstöra handlingen. Det förutsätter dock att fullmaktsgivaren har tillräcklig rättshandlingsförmåga, det vill säga är vid sitt sinnes fulla bruk.

Ovanstående är en inblick i de främsta aspekterna men det kan finnas mer att ta ställning till. Är du kund hos oss på HELP och vill upprätta en framtidsfullmakt, eller veta mer om vad som gäller? Välkommen!

Viktoria Daltin 3 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.