Får telefonförsäljaren ringa dig på mobilen?

Får telefonförsäljaren ringa dig på mobilen?

Vi har tidigare bloggat om det växande problemet med oseriösa telefonförsäljare. Visste du att det kan vara förbjudet för en telefonförsäljare att kontakta dig på mobilen om du inte redan är kund hos företaget?

Fram till den 1 februari i år har det varit otillåtet för telefonförsäljare att ringa försäljningssamtal till mobiltelefoner, enligt telefonförsäljarnas egna etiska riktlinjer. Endast om personen redan är kund hos företaget, eller har samtyckt till att bli uppringd, har försäljare tillåtits att ringa till mobilnummer.

Nu har emellertid branschorganisationerna Kontakta och Swedma ändrat de etiska riktlinjerna, vilket skulle innebära att det är tillåtet att utöva telefonförsäljning även till mobiltelefoner.

Konsumentverket och Konsumentombudsmannen är dock av uppfattningen att försäljning mot mobiltelefoner alltjämt är förbjudet, eftersom det strider mot god marknadsföringssed. Konsumentombudsmannen har stämt ett bolag till Marknadsdomstolen i syfte att få fastställt att denna typ av marknadsföring strider mot god marknadsföringssed.

I dagsläget är det därmed oklart om en telefonförsäljare får ringa dig på mobilen eller inte. Konsumentverket står fast vid att agerandet är förbjudet tills ärendet är avgjort i Marknadsdomstolen. Konsumentverket uppmanar den som blir uppringd att påpeka detta för försäljaren och det finns även en möjlighet att anmäla företaget till Konsumentverket. Mer information om hur du går tillväga hittar du på Konsumentverkets hemsida .

Vill du vara säker på att slippa bli uppringd av påstridiga telefonförsäljare kan du anmäla ditt mobilabonnemang till Nix-registret , som numera även gäller för mobiler.

Nadja Forsman 5 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.