Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination

Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination

Visst kan det vara lockande med snabba lösningar och färdiga mallar för att lösa juridiska frågor. Problemet när det kommer till juridik är att så mycket kan gå fel. Vår erfarenhet är att många av våra kunder blandar ihop samboavtal och testamenten, vilket vi idag ska bringa klarhet i.

Internet är vår tids kanske absolut mest inflytelserika uppfinning – en möjlighet för vanliga människor och företag att utbyta erfarenheter, sprida information och belysa viktiga frågor. Man googlar recept, läser barnens veckobrev, beställer resor – och ibland söker man även svaret på vardagsjuridik.

Men i en allt mer viral värld ökar samtidigt risken för att felaktig information sprids, vilket kan ge förödande konsekvenser för den som vill lösa sin juridiska situation på egen hand. Många av våra kunder som kontaktar oss på HELP har blandat ihop olika avtalstyper, och här kan mycket gå fel för om man förlitar sig på färdiga mallar.

En återkommande grupp som kontaktar oss är sambopar som antingen har barn ihop eller barn sedan tidigare förhållande, som äger en gemensam bostad tillsammans och som därmed vill reglera sina mellanhavanden för det fall någon av parterna går bort. Allt som oftast uppger de själva att de har behov av just ett samboavtal. Under samtalets gång upptäcker vi att det istället är ett testamente som paret behöver skriva. För det är enbart i ett testamente, med de formkrav som krävs för den dokumentstypen, som en vilja efter döden kan förmedlas till de efterlevande.

En vanlig missuppfattning är just att samboavtalet är ett dokument där du kan reglera allt i din samborelation, såsom skulder mellan parterna, bodelningsregler och även vad som ska hända vid den ena partens dödsfall. Namnet ger ju, faktiskt, kanske till och med skenet av att tillåta det. Detta är dock en felaktig uppfattning. I ett samboavtal kan du enbart avtala om huruvida sambolagens bodelningsregler ska gälla eller inte i förhållandet, samt i vilken utsträckning. Att i ett samboavtal försöka reglera sin arvsrättsliga situation är därför felaktigt och inte giltigt.

Ibland kan givetvis behovet finnas av både ett testamente och samboavtal. Vi ser idag många par som laddat ner mallar på internet som både kan vara felaktiga till sin utformning och i förhållande till ändamålet. Med ett sådant dokument är du som efterlevande chanslös vid din sambos bortgång, när det kommer till arv efter din livspartner.

Vi på HELP finns här för att hjälpa dig. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att se till att er livssituation blir som ni har tänkt er!    

Läs även
Vad är ett samboavtal?
Samboförhållandet 
Så påverkas svensk rätt av EU:s nya arvsförordning 

Sara Grafström 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.