Bör vi skriva ett äktenskapsförord?

Bör vi skriva ett äktenskapsförord?

Våren står för dörren och många par går i bröllopstankar. 
Ska man upprätta ett äktenskapsförord vid giftermålet och vem gynnas av det? I det här inlägget kan du läsa mer om vad äktenskapsförordet innebär.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar angående vad som ska vara enskild egendom  eller giftorättsgods  i ett äktenskap. Det kan skrivas innan man gifter sig eller under ett pågående äktenskap.

Den egendom som är enskild ingår inte i en bodelning . Den make som äger den enskilda egendomen behöver därför inte dela med sig av den vid till exempel en skilsmässa.

Hur går vi tillväga?

Ska ni upprätta ett giltigt äktenskapsförord krävs att det är skriftligt och undertecknat av båda makarna. Originalet ska jämte en registreringsavgift på 275 kronor skickas till Skatteverket för registrering i äktenskapsregistret. När handlingen är registrerad återsänds den i original. Är du försäkrad hos HELP upprättar vi ditt äktenskapsförord kostnadsfritt genom din juristförsäkring.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Det förekommer att makar bestämmer att all deras egendom ska vara enskild egendom. En make kan inte bestämma på egen hand att viss egendom ska vara enskild, utan båda makarna måste avtala om detta. Gör man det finns inget giftorättsgods och det sker ingen bodelning, vardera maken behåller då sina tillgångar och skulder vid en skilsmässa. Det är också vanligt att makar bestämmer att de tillgångar de hade innan äktenskapet ska vara deras enskilda medan de tillgångar de skaffat under äktenskapet ska vara giftorättsgods och omfattas av en bodelning.

I vissa fall har en av makarna en tillgång som de har särskilda skäl att hålla utanför en bodelning. Det kan till exempel röra sig om en släktklenod eller sommarstuga som man övertagit från sin släkt och som man av känslomässiga skäl vill hålla utanför en bodelning.

Behöver jag anlita jurist?

Det är inte nödvändigt att anlita jurist för att upprätta ett äktenskapsförord, men det kan vara klokt att låta en erfaren jurist se över äktenskapsförordets konsekvenser. Skulle förhållandena ändras under äktenskapet går det bra att ändra äktenskapsförordet genom att upprätta ett nytt.

Har du juristförsäkring hos oss – tveka inte att  kontakta våra jurister  om du har några frågor!

Nadja Forsman 5 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.