Är pengarna fortfarande min enskilda egendom?

Är pengarna fortfarande min enskilda egendom?

Om du ärver ett hus, som enligt testamente ska vara enskild egendom, är det tydligt att detta inte ska ingå i en bodelning. Om du istället ärver en summa pengar och sätter in pengarna på ett konto som du och din respektive använder tillsammans, kan det dock vara mer komplicerat – särskilt efter ett par år. Vilka pengar på kontot kommer från arvet egentligen? När ni har köpt något, har ni gjort det för ärvda pengar eller för det ni satt in i övrigt?

Enskild egendom

Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

Sammanblandning med annan egendom

Om du ärver enligt testamente står det ofta i testamentet att det du ärver ska vara din enskilda egendom. Det är också vanligt att makar skriver i äktenskapsförord att viss egendom ska vara enskild. När den enskilda egendomen utgörs av en fastighet, bil eller annan egendom är det ofta lätt att även flera år senare peka ut vilken egendom som är enskild. När den enskilda egendomen istället utgörs av en summa pengar kan det dock vara svårare. Ytterst kan det leda till att det där arvet efter mormor, eller det långsiktiga sparandet, måste delas med din make vid en separation. Eller med dennes arvingar vid ett dödsfall. 

Högsta domstolen har i ett mål ( NJA 1992 s. 773 ) uttalat att pengar kan vara en makes enskilda egendom även när de finns på ett konto där det finns andra pengar. För att pengarna ska fortsätta vara enskilda efter att man satt in dem krävs dock att man genom bokföring eller motsvarande även framöver kan särskilja den enskilda egendomen från annan. Om bokföring eller "motsvarande" saknas ska hela summan på kontot delas vid bodelning. Att egendomen tidigare varit enskild egendom spelar då inte längre någon roll.

Vad du bör göra

Om du vill att en penningssumma ska vara enskild är det viktigt att du, eller dina arvingar, behandlar den rätt. Penningssummor som ska vara enskilda bör hållas separerade från din övriga ekonomi!

Är du sambo behöver du inte bekymra dig över att pengar inte ska vara enskild egendom, eftersom pengar inte ingår i en bodelning mellan sambos. Du bör dock säkerställa att det går att avgöra vad som är ditt och vad som är ert gemensamma!

Hjälp från HELP

Vi på Help Försäkring kan ge dig som försäkringstagare råd om hur du ska hantera ett ärvt belopp och hjälp att upprätta äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev. Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig att göra rätt!

Karl Oscar Rådström 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.