Äger du skog eller jordbruksfastighet? Se upp med det här!

Äger du skog eller jordbruksfastighet? Se upp med det här!

Det finns tyvärr en uppsjö av företag som inriktar sig på att lura privatpersoner som äger en bit skog, eller en jordbruksfastighet. De jag specifikt vill varna för här är de som lurar privatpersoner att teckna avtal i egenskap av näringsidkare och inte privatpersoner. Bara för att du äger skog eller en jordbruksfastighet är du inte nödvändigtvis näringsidkare i lagens mening, det krävs också att du bedriver näringsverksamhet. Själva ägandet betyder alltså inte att du automatiskt räknas som näringsidkare.

Alla känner inte till de här reglerna och det utnyttjas av till exempel oseriösa telefon- och internetbolag som låter sina säljare ringa upp privatpersoner i syfte att lura dem att teckna avtal i egenskap av näringsidkare. De nämner oftast inte att avtalet gäller för företag och inte privatpersoner. Bindningstiderna för företag är ofta längre och utan ångerrätt, dessutom är de avtalen svåra att komma ur utan att förlora pengar.

Om du är privatperson och äger skog eller jordbruksfastighet gör du därför klokt i att vara uppmärksam och be försäljaren att förtydliga om avtalet gäller för näringsidkare eller privatperson. Den största skillnaden är att en näringsidkare inte omfattas av konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen och att 14 dagars ångerätt inte gäller för näringsidkare. Som konsument har man däremot alltid 14 dagars ångerrätt när man ingår avtal på distans. Med distans menas ett köp som inte sker i näringsidkarens affärslokal, till exempel över telefon eller internet.  

Om företaget inte upplyser om ångerrätten vid samtalet gäller ångerätten istället i ett år från att den skulle ha gått ut. Det räcker inte att säljaren bara informerar om att det går att ångra köpet, han eller hon har också skyldighet att informera om vad du som konsument ska göra om du vill använda dig av ångerrätten. Det ska framgå av samtalet hur och när det finns en ångerrätt, hur du kan använda den samt på vilket sätt du ska ångra köpet. Ska det till exempel göras via mail eller brev? Säljaren ska även upplysa dig om var du kan få mer information.

Det finns även oseriösa aktörer som skickar ut myndighetsliknande blanketter till privatpersoner som äger skog och jordbruk och uppger att de behöver kompletterande uppgifter till deklarationen eller liknande. Här gäller det att vara ännu mera uppmärksam då dessa företag även kan ha egna inkassobolag som driver in fordringar. Läs därför alltid igenom myndighetsliknande handlingar noggrant och är du tveksam, ring avsändaren och dubbelkolla att det verkligen är en myndighet. Har du en Juristförsäkring hos HELP kan du kontakta oss så granskar och bedömer vi handlingarna åt dig.

Skulle du ha undertecknat något i tron att det var en myndighet som skickade ut handlingen och det kommer en faktura från bluffbolaget är det alltid viktigt att bestrida fakturan i egenskap av konsument.  Du ska dock inte under några som helst omständigheter underteckna bestridandet med din namnteckning, då den kan användas mot dig i förfalskningssyfte om det skulle uppstå en tvist.

Är du kund hos oss på HELP? Välkommen att kontakta våra jurister så hjälper vi dig!

Damian Girys 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.