Bli en smart bilköpare - om att köpa begagnat från privatpersoner Bli en smart bilköpare - om att köpa begagnat från privatpersoner

Vid köp av begagnad bil finns det mycket att tänka på. Vi har märkt att många av våra försäkringstagare råkar ut för bekymmer till följd av oseriösa försäljare, bekymmer som hade kunnat undvikas om de kontaktat oss i samband med köpet!

Läs inlägget