Så ska läkarintyget utformas vid ansökan om sjukpenning Så ska läkarintyget utformas vid ansökan om sjukpenning

När du inte kan arbeta på grund av sjukdom har du möjlighet att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Trots läkarintyg är det ändå många som nekas ersättning, vilket ofta beror på att det inte framgår av intyget på vilket sätt arbetsförmågan påverkats. Så hur ska egentligen ditt läkarintyg utformas för att godkännas av Försäkringskassan?

Läs inlägget
Så fungerar bevisbördan när du ska reklamera Så fungerar bevisbördan när du ska reklamera

Enligt konsumentköplagen har man som konsument rätt att reklamera (klaga) på en vara upp till 3 år efter köpet. Men det är inte alla fel som kan reklameras. Man kan endast reklamera ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns på produkten innan avlämnandet.

Läs inlägget
Är pengarna fortfarande min enskilda egendom? Är pengarna fortfarande min enskilda egendom?

Om du ärver ett hus, som enligt testamente ska vara enskild egendom, är det tydligt att detta inte ska ingå i en bodelning. Om du istället ärver en summa pengar och sätter in pengarna på ett konto som du och din respektive använder tillsammans, kan det dock vara mer komplicerat – särskilt efter ett par år. Vilka pengar på kontot kommer från arvet egentligen? När ni har köpt något, har ni gjort det för ärvda pengar eller för det ni satt in i övrigt?

Läs inlägget
Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom

Makar kan genom ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord, förordna om att viss egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods. Detta innebär att den enskilda egendomen hålls utanför en bodelning och behålls av ägaren vid en separation. I dagens inlägg tar vi upp vilka arvsrättsliga konsekvenser enskild egendom medför.

Läs inlägget
När vårdnadstvisten är ett faktum – så går en domstolsprocess till När vårdnadstvisten är ett faktum – så går en domstolsprocess till

Ibland har föräldrar svårt att komma överens om hur barnen ska vistas hos vardera förälder i samband med separation eller vid ett senare tillfälle. En sista utväg blir att vända sig till domstolen – i detta fall tingsrätten – vilket för många kan vara en både jobbig och förvirrande process. I detta inlägg ska jag försöka att kortfattat förklara hur en process av detta slag kan se ut.

Läs inlägget
Måste företaget åtgärda fel i tjänsten? Måste företaget åtgärda fel i tjänsten?

När du i egenskap av konsument köper en tjänst av ett företag, exempelvis renovering av ett badrum eller flyttstäd, har du rätt att vid fel kräva att företaget avhjälper felet. Samtidigt har företaget – även om du inte begär eller kräver det – rätt att avhjälpa felet. I dagens inlägg ska vi förklara hur det hänger ihop och när du som konsument inte behöver godta att företaget åtgärdar fel i tjänsten.

Läs inlägget
Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål

I dagens inlägg tar vi upp en metod som heter "Konflikt och försoning" och som börjat användas på prov av tingsrätter i vårdnadstvister runt om i Sverige sedan 2009. Modellen ämnar att stärka barnperspektivet och öka antalet samförståndslösningar i mål som rör barn.

Läs inlägget
Oseriösa säljare kan lura dig att teckna dyra företagsavtal Oseriösa säljare kan lura dig att teckna dyra företagsavtal

Är du på väg att ingå avtal med ett företag – var då uppmärksam på att avtalet gäller dig som privatperson och inte som näringsidkare. Det har blivit allt vanligare att ohederliga företag lurar privatpersoner att teckna dyra företagsavtal.

Läs inlägget
Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination

Visst kan det vara lockande med snabba lösningar och färdiga mallar för att lösa juridiska frågor. Problemet när det kommer till juridik är att så mycket kan gå fel. Vår erfarenhet är att många av våra kunder blandar ihop samboavtal och testamenten, vilket vi idag ska bringa klarhet i.

Läs inlägget
Betala vinstskatt eller överföra uppskov? Betala vinstskatt eller överföra uppskov?

Om du säljer ett hus eller en bostadsrätt med vinst kan du i vissa fall begära uppskov med att betala skatt på vinsten. Hela vinsten kan då användas för att finansiera en ny bostad. Skatten ska dock betalas en dag. När det ska ske, och vem som ska betala den, beror på hur ägandet till den nya bostaden ändras.

Läs inlägget