Svårt att enas om barnen? Ett samarbetssamtal kan hjälpa. Svårt att enas om barnen? Ett samarbetssamtal kan hjälpa.

När två makar har barn tillsammans och separerar är det mycket vanligt att det uppstår frågor om hur man ska ordna det för att barnen ska få det så bra som möjligt. Även om båda föräldrarna har barnens bästa i tankarna kan åsikterna gå isär om vad som är bästa möjliga lösning.

Läs inlägget
När du flyttar från en hyresrätt – vem har ansvar för skador och städning? När du flyttar från en hyresrätt – vem har ansvar för skador och städning?

En tvist som vi på HELP tyvärr ofta ser gäller vem som är ansvarig för skador och flyttstädning när man har sagt upp och ska flytta från en hyresrätt. Ofta börjar tvisten med att hyresvärden menar att det är dåligt städat och skickar en faktura till den som har flyttat ut, eller med att hyresvärden har upptäckt en skada i lägenheten efter utflyttningen. Här förklarar jag vem som är ansvarig för flyttstädning, och för skador som visar sig först vid utflyttningen.

Läs inlägget
Arvskifte eller inte? Arvskifte eller inte?

När en person går bort finns en lagstadgad skyldighet för de efterlevande att upprätta en bouppteckning alternativt en dödsboanmälan. En bouppteckning kan beskrivas som en förteckning över vad den avlidne hade för tillgångar och skulder på sin dödsdag. Ett arvskifte, däremot, är en handling i vilken arvingarna bestämmer hur kvarlåtenskapen sedan ska fördelas. Ett arvskifte är en civilrättslig uppgörelse mellan dödsbodelägarna vilket innebär att det inte finns något direkt tvång att upprätta en sådan handling. Tanken med detta blogginlägg är att exemplifiera i vilka situationer ett arvskifte kan vara lämpligt och när det helt enkelt inte behövs.

Läs inlägget
Är din vardag hotad av hobbyjurister? Är din vardag hotad av hobbyjurister?

Vem behöver egentligen en jurist? För några år sedan ville vi på HELP Försäkring veta hur mycket alldeles vanliga medborgare och människor vet om vad man behöver jurister till. Sagt och gjort, en undersökning beställdes. Övertygade om vår goda och nyttiga affärsidé tog vi del av svaren på vår nyfikna fråga "Tror du att du skulle ha användning av en juristförsäkring"? Svaren vi fick var väl inte oväntade, men ärligt talat gav de vår stolthet en rejäl törn. Inte många tyckte att de behövde försäkra sin vardagsjuridik med hjälp av en egen jurist.

Läs inlägget
Dold samäganderätt – samägande som inte syns utåt Dold samäganderätt – samägande som inte syns utåt

Huvudregeln är att den som köper något blir ägare till det. Detta gäller även för gifta och sambor, tvärt emot vad många tror. Köper din make eller sambo själv en bil eller bostad är bilen eller bostaden alltså bara dennes, även om ni båda använder den. Om du har bidragit till köpet kan du dock ha ett anspråk på delägarskap, även om din make eller sambo har stått skriven som ensam ägare sedan köpet.

Läs inlägget
Ångerrätt vid köp av vara Ångerrätt vid köp av vara

Att köpa varor i nätbutiker blir allt vanligare och det är många som undrar vilka rättigheter man har som konsument. Vad händer till exempel om du ångrar ditt köp? Och är det någon skillnad mellan att returnera något du handlar på nätet och något du handlar i en butik på stan?

Läs inlägget
Köpa bostad och bli sambo Köpa bostad och bli sambo

Funderar du och din käresta på att flytta ihop, eller bor ni kanske redan ihop? Då finns det ett par saker som kan vara bra att tänka på, om ni inte redan har gjort det. Pappersarbete kanske inte alltid är högsta prio, men olika sätt att förhålla sig till samboekonomin kan få väldigt olika konsekvenser vid en eventuell separation.

Läs inlägget
Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten? Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten?

I många äktenskap är det bara en av makarna som står på lagfarten och ibland har det kanske blivit så av en slump. Oavsett anledning är det vanligaste att makar vill äga hälften vardera av en fastighet. Vill man göra en fastighetsöverlåtelse till sin make/maka kan det göras på flera olika sätt och formerna för överlåtelsen får olika konsekvenser.

Läs inlägget
Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare! Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare!

Regeringen har överlämnat ett förslag om en ny lag om personnamn till Lagrådet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Nuvarande lag, som har funnits i över 30 år, har kritiserats för att den begränsar enskildas möjlighet att fritt välja namn.

Läs inlägget
Vikten av att uppfylla formkraven vid bevittning av ett testamente Vikten av att uppfylla formkraven vid bevittning av ett testamente

Det skrivs mängder av testamenten runt om i landet, men det är inte alla som blir giltiga när testatorn går bort. Vet du till exempel vad som gäller för bevittnandet av testamentet? Läs vidare om några viktiga regler som säkerställer att ditt testamente blir giltigt!

Läs inlägget