Kategori: Familj

Tillbaka till översikten

Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten? Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten?

I många äktenskap är det bara en av makarna som står på lagfarten och ibland har det kanske blivit så av en slump. Oavsett anledning är det vanligaste att makar vill äga hälften vardera av en fastighet. Vill man göra en fastighetsöverlåtelse till sin make/maka kan det göras på flera olika sätt och formerna för överlåtelsen får olika konsekvenser.

Läs inlägget
Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare! Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare!

Regeringen har överlämnat ett förslag om en ny lag om personnamn till Lagrådet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Nuvarande lag, som har funnits i över 30 år, har kritiserats för att den begränsar enskildas möjlighet att fritt välja namn.

Läs inlägget
Är pengarna fortfarande min enskilda egendom? Är pengarna fortfarande min enskilda egendom?

Om du ärver ett hus, som enligt testamente ska vara enskild egendom, är det tydligt att detta inte ska ingå i en bodelning. Om du istället ärver en summa pengar och sätter in pengarna på ett konto som du och din respektive använder tillsammans, kan det dock vara mer komplicerat – särskilt efter ett par år. Vilka pengar på kontot kommer från arvet egentligen? När ni har köpt något, har ni gjort det för ärvda pengar eller för det ni satt in i övrigt?

Läs inlägget
Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom

Makar kan genom ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord, förordna om att viss egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods. Detta innebär att den enskilda egendomen hålls utanför en bodelning och behålls av ägaren vid en separation. I dagens inlägg tar vi upp vilka arvsrättsliga konsekvenser enskild egendom medför.

Läs inlägget
När vårdnadstvisten är ett faktum – så går en domstolsprocess till När vårdnadstvisten är ett faktum – så går en domstolsprocess till

Ibland har föräldrar svårt att komma överens om hur barnen ska vistas hos vardera förälder i samband med separation eller vid ett senare tillfälle. En sista utväg blir att vända sig till domstolen – i detta fall tingsrätten – vilket för många kan vara en både jobbig och förvirrande process. I detta inlägg ska jag försöka att kortfattat förklara hur en process av detta slag kan se ut.

Läs inlägget
Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål

I dagens inlägg tar vi upp en metod som heter "Konflikt och försoning" och som börjat användas på prov av tingsrätter i vårdnadstvister runt om i Sverige sedan 2009. Modellen ämnar att stärka barnperspektivet och öka antalet samförståndslösningar i mål som rör barn.

Läs inlägget
Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination

Visst kan det vara lockande med snabba lösningar och färdiga mallar för att lösa juridiska frågor. Problemet när det kommer till juridik är att så mycket kan gå fel. Vår erfarenhet är att många av våra kunder blandar ihop samboavtal och testamenten, vilket vi idag ska bringa klarhet i.

Läs inlägget
Betala vinstskatt eller överföra uppskov? Betala vinstskatt eller överföra uppskov?

Om du säljer ett hus eller en bostadsrätt med vinst kan du i vissa fall begära uppskov med att betala skatt på vinsten. Hela vinsten kan då användas för att finansiera en ny bostad. Skatten ska dock betalas en dag. När det ska ske, och vem som ska betala den, beror på hur ägandet till den nya bostaden ändras.

Läs inlägget
Varför ska man bodela vid skilsmässa eller separation? Varför ska man bodela vid skilsmässa eller separation?

När man skiljer sig eller separerar från sin sambo uppstår ofta frågor om bodelning. Hur gör man och behövs en jurist? I dagens inlägg går vi igenom när, hur och varför ni ska bodela när ni går skilda vägar.

Läs inlägget
Så undviker du arvskonflikter när barnen flyttar hemifrån Så undviker du arvskonflikter när barnen flyttar hemifrån

Att flytta hemifrån och skaffa sin första egna bostad kan vara tufft i en tid när kvadratmeterpriserna slår rekord runt om i landet. Vill du som förälder hjälpa dina barn ekonomiskt är det bra att tänka igenom vissa beslut, för att undvika såväl missförstånd som senare arvskonflikter.

Läs inlägget