Författare: Christopher Ljungné

När du flyttar från en hyresrätt – vem har ansvar för skador och städning? När du flyttar från en hyresrätt – vem har ansvar för skador och städning?

En tvist som vi på HELP tyvärr ofta ser gäller vem som är ansvarig för skador och flyttstädning när man har sagt upp och ska flytta från en hyresrätt. Ofta börjar tvisten med att hyresvärden menar att det är dåligt städat och skickar en faktura till den som har flyttat ut, eller med att hyresvärden har upptäckt en skada i lägenheten efter utflyttningen. Här förklarar jag vem som är ansvarig för flyttstädning, och för skador som visar sig först vid utflyttningen.

Läs inlägget
Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål Konflikt- och försoningsmetoden – ett ökat fokus på barnet i vårdnadsmål

I dagens inlägg tar vi upp en metod som heter "Konflikt och försoning" och som börjat användas på prov av tingsrätter i vårdnadstvister runt om i Sverige sedan 2009. Modellen ämnar att stärka barnperspektivet och öka antalet samförståndslösningar i mål som rör barn.

Läs inlägget
Så påverkas svensk rätt av EU:s nya arvsförordning Så påverkas svensk rätt av EU:s nya arvsförordning

Den 17:e juli 2015 kommer en ny arvsförordning att träda i kraft för samtliga medlemstater i EU, vilket innebär en rad spännande förändringar för svensk internationell privaträtt. Genom det här inlägget ämnar jag belysa tre förändringar som kommer att påverka svensk rätt.

Läs inlägget