Kategori: Familj

Tillbaka till översikten

Föräldrars underhållsskyldighet Föräldrars underhållsskyldighet

Det är inte ovanligt att barn som har separerade föräldrar bor mer hos den ena föräldern och träffar den andra föräldern mer sällan, eller kanske inte alls. Vad är det då som gäller för föräldrarnas underhållsskyldighet för barnen?

Läs inlägget
Mitt ex följer inte vårt avtal om umgänge med barnen. Vad säger lagen? Mitt ex följer inte vårt avtal om umgänge med barnen. Vad säger lagen?

Alla skilsmässor och separationer leder inte till domstolstvister om vårdnad, boende och umgänge, vilket förstås är bra för alla parter. Vissa par kommer själva överens om hur de vill lösa sin familjesituation och avtalar själva om hur och var barnen ska bo samt hur mycket de ska umgås med respektive förälder.

Läs inlägget
Kan du ta över din farmors lägenhet? Kolla här! Kan du ta över din farmors lägenhet? Kolla här!

Du har kanske hört att man har rätt att ta över ett förstahandskontrakt om man har bott i andra hand i en hyresrätt ett visst antal år? Det stämmer inte, även om många tror att detta är reglerat i lag. Här reder jag ut vad Hyreslagen säger om att överlåta eller "ta över" en hyresrätt, så att du vet vad som gäller.

Läs inlägget
Så säger Försäkringskassan om din arbetstid Så säger Försäkringskassan om din arbetstid

Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom kan du ansöka om hel, tre fjärdedelar, halv eller en fjärdedels sjukpenning från Försäkringskassan. Som deltidssjukskriven har du på så vis möjlighet att arbeta en viss del av dagen och samtidigt vara beviljad partiell sjukpenning.

Läs inlägget
Måste båda makarna stå på lagfarten? Måste båda makarna stå på lagfarten?

Vi får inte sällan frågan om det finns några fördelar med att båda makarna står gemensamt på lagfarten. Många makar vill helt enkelt veta om det är något som de behöver reglera sinsemellan. Svaret på frågan är att det finns vissa fördelar och jag kommer att behandla de allra viktigaste nedan. Jag utgår från att fastigheten utgör giftorättsgods och inte enskild egendom och vad det innebär kan ni läsa mer om här.

Läs inlägget
Nej, man får inte ge bort gemensam egendom inför en bodelning. Nej, man får inte ge bort gemensam egendom inför en bodelning.

Skilsmässan var ett faktum när mannen förde över delar av den gemensamma egendomen till en släkting, för att minska den del som annars skulle tillfalla hans fru vid bodelningen. Varken tingsrätten eller hovrätten godkände detta och dömde mannen att betala 200 000 kronor till sin ex-fru.

Läs inlägget
Är mahr giltigt enligt svensk rätt? Är mahr giltigt enligt svensk rätt?

Inom den islamiska rätten finns ett rättsinstitut som kallas mahr, som vi närmast kan översätta till morgongåva, brudgåva eller brudpenning. Ett avtal om mahr kan se olika ut. Det kan förplikta mannen att överföra egendom till sin fru när han gifter sig, men det kan också förplikta honom att ge bort egendom senare, som vid äktenskapsskillnad, när han går bort eller när kvinnan fordrar det. Frågan om mahr ska vara giltigt enligt svensk rätt har varit föremål för prövning av svenska domstolar de senaste åren. Nu har det också prövats av Högsta domstolen (mål nr T 2415-15). 

Läs inlägget
Är du på väg uppför altargången? Med någon som är skuldsatt? Är du på väg uppför altargången? Med någon som är skuldsatt?

Läs vidare, här finns en del som är viktigt för dig att  tänka på. Enligt svensk rätt råder makar över sina egna tillgångar och ansvarar för sina egna skulder. Det betyder alltså att man inte har ansvar för sin makes skulder. Däremot är det vissa saker som du bör känna till för att skydda dina egna tillgångar mot en skuldsatt make och dennes borgenärer.

Läs inlägget
Svårt att enas om barnen? Ett samarbetssamtal kan hjälpa. Svårt att enas om barnen? Ett samarbetssamtal kan hjälpa.

När två makar har barn tillsammans och separerar är det mycket vanligt att det uppstår frågor om hur man ska ordna det för att barnen ska få det så bra som möjligt. Även om båda föräldrarna har barnens bästa i tankarna kan åsikterna gå isär om vad som är bästa möjliga lösning.

Läs inlägget
Arvskifte eller inte? Arvskifte eller inte?

När en person går bort finns en lagstadgad skyldighet för de efterlevande att upprätta en bouppteckning alternativt en dödsboanmälan. En bouppteckning kan beskrivas som en förteckning över vad den avlidne hade för tillgångar och skulder på sin dödsdag. Ett arvskifte, däremot, är en handling i vilken arvingarna bestämmer hur kvarlåtenskapen sedan ska fördelas. Ett arvskifte är en civilrättslig uppgörelse mellan dödsbodelägarna vilket innebär att det inte finns något direkt tvång att upprätta en sådan handling. Tanken med detta blogginlägg är att exemplifiera i vilka situationer ett arvskifte kan vara lämpligt och när det helt enkelt inte behövs.

Läs inlägget