Kategori: Arv

Tillbaka till översikten

Samboavtal eller testamente? Eller både och? Samboavtal eller testamente? Eller både och?

Vår tids kanske mest tongivande uppfinning är internet, som gör det möjligt för vanliga människor och företag att utbyta erfarenheter, sprida information och belysa viktiga frågor. Det är en oerhörd hjälp för oss alla att kunskap om sådant som är till nytta i vårt vardagsliv finns på internet. Samtidigt gäller det att vara på sin vakt, både mot information som är omedvetet och medvetet vilseledande.

Läs inlägget
Att sitta i "orubbat bo" Att sitta i "orubbat bo"

En av de vanligaste orsakerna till att de som är sambo eller gifta vill skriva ett testamente är att de vill att den som överlever den andre ska få sitta i "orubbat bo". Detta är egentligen ett föråldrat uttryck som har hängt med i folkmun sedan 80-talet, då gemensamma barn ärvde före den som blivit änka eller änkeman. Det man vill uppnå är att den efterlevande partnern ska ärva allt, vilket leder till att barnen inte får något arv. Den efterlevande ärver då med fri förfoganderätt och arvet går tillbaka till den först avlidnes arvingar när också den siste maken/makan går bort. Undrar du över detta, så läs vidare. Här går jag igenom båda scenarierna i samboförhållanden eller äktenskap; om det finns gemensamma barn/särkullbarn eller både och.

Läs inlägget
Arvskifte eller inte? Arvskifte eller inte?

När en person går bort finns en lagstadgad skyldighet för de efterlevande att upprätta en bouppteckning alternativt en dödsboanmälan. En bouppteckning kan beskrivas som en förteckning över vad den avlidne hade för tillgångar och skulder på sin dödsdag. Ett arvskifte, däremot, är en handling i vilken arvingarna bestämmer hur kvarlåtenskapen sedan ska fördelas. Ett arvskifte är en civilrättslig uppgörelse mellan dödsbodelägarna vilket innebär att det inte finns något direkt tvång att upprätta en sådan handling. Tanken med detta blogginlägg är att exemplifiera i vilka situationer ett arvskifte kan vara lämpligt och när det helt enkelt inte behövs.

Läs inlägget
Vikten av att uppfylla formkraven vid bevittning av ett testamente Vikten av att uppfylla formkraven vid bevittning av ett testamente

Det skrivs mängder av testamenten runt om i landet, men det är inte alla som blir giltiga när testatorn går bort. Vet du till exempel vad som gäller för bevittnandet av testamentet? Läs vidare om några viktiga regler som säkerställer att ditt testamente blir giltigt!

Läs inlägget
Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom

Makar kan genom ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord, förordna om att viss egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods. Detta innebär att den enskilda egendomen hålls utanför en bodelning och behålls av ägaren vid en separation. I dagens inlägg tar vi upp vilka arvsrättsliga konsekvenser enskild egendom medför.

Läs inlägget
Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination

Visst kan det vara lockande med snabba lösningar och färdiga mallar för att lösa juridiska frågor. Problemet när det kommer till juridik är att så mycket kan gå fel. Vår erfarenhet är att många av våra kunder blandar ihop samboavtal och testamenten, vilket vi idag ska bringa klarhet i.

Läs inlägget
Betala vinstskatt eller överföra uppskov? Betala vinstskatt eller överföra uppskov?

Om du säljer ett hus eller en bostadsrätt med vinst kan du i vissa fall begära uppskov med att betala skatt på vinsten. Hela vinsten kan då användas för att finansiera en ny bostad. Skatten ska dock betalas en dag. När det ska ske, och vem som ska betala den, beror på hur ägandet till den nya bostaden ändras.

Läs inlägget
Så undviker du arvskonflikter när barnen flyttar hemifrån Så undviker du arvskonflikter när barnen flyttar hemifrån

Att flytta hemifrån och skaffa sin första egna bostad kan vara tufft i en tid när kvadratmeterpriserna slår rekord runt om i landet. Vill du som förälder hjälpa dina barn ekonomiskt är det bra att tänka igenom vissa beslut, för att undvika såväl missförstånd som senare arvskonflikter.

Läs inlägget
Så påverkas svensk rätt av EU:s nya arvsförordning Så påverkas svensk rätt av EU:s nya arvsförordning

Den 17:e juli 2015 kommer en ny arvsförordning att träda i kraft för samtliga medlemstater i EU, vilket innebär en rad spännande förändringar för svensk internationell privaträtt. Genom det här inlägget ämnar jag belysa tre förändringar som kommer att påverka svensk rätt.

Läs inlägget