Författare: Belma Ljutika

Till skribenten

Måste båda makarna stå på lagfarten? Måste båda makarna stå på lagfarten?

Vi får inte sällan frågan om det finns några fördelar med att båda makarna står gemensamt på lagfarten. Många makar vill helt enkelt veta om det är något som de behöver reglera sinsemellan. Svaret på frågan är att det finns vissa fördelar och jag kommer att behandla de allra viktigaste nedan. Jag utgår från att fastigheten utgör giftorättsgods och inte enskild egendom och vad det innebär kan ni läsa mer om här.

Läs inlägget
Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten? Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten?

I många äktenskap är det bara en av makarna som står på lagfarten och ibland har det kanske blivit så av en slump. Oavsett anledning är det vanligaste att makar vill äga hälften vardera av en fastighet. Vill man göra en fastighetsöverlåtelse till sin make/maka kan det göras på flera olika sätt och formerna för överlåtelsen får olika konsekvenser.

Läs inlägget
Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom Det ska du tänka på när ni avtalar om enskild egendom

Makar kan genom ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord, förordna om att viss egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods. Detta innebär att den enskilda egendomen hålls utanför en bodelning och behålls av ägaren vid en separation. I dagens inlägg tar vi upp vilka arvsrättsliga konsekvenser enskild egendom medför.

Läs inlägget
Här är dina rättigheter när flygresan strular Här är dina rättigheter när flygresan strular

Det är inte alla som är medvetna om vilka rättigheter vi har när flyget är försenat, har blivit inställt eller om vi nekas gå ombord på planet. Här går vi igenom vilka regler som gäller inom EU och när du kan ha rätt till service, assistans och ekonomisk kompensation.

Läs inlägget