Författare: Eddie Exelin

Måste företaget åtgärda fel i tjänsten? Måste företaget åtgärda fel i tjänsten?

När du i egenskap av konsument köper en tjänst av ett företag, exempelvis renovering av ett badrum eller flyttstäd, har du rätt att vid fel kräva att företaget avhjälper felet. Samtidigt har företaget – även om du inte begär eller kräver det – rätt att avhjälpa felet. I dagens inlägg ska vi förklara hur det hänger ihop och när du som konsument inte behöver godta att företaget åtgärdar fel i tjänsten.

Läs inlägget
Nya regler hos ARN ska gynna konsumenter vid tvister med företag Nya regler hos ARN ska gynna konsumenter vid tvister med företag

Den 1 januari 2016 trädde nya bestämmelser i kraft som reglerar processen hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Förhoppningen är att ändringarna ska leda till en effektivare och snabbare handläggning vilket i förlängningen innebär ett bättre skydd för dig som konsument.

Läs inlägget