Författare: Sara Grafström

Till skribenten

Samboavtal eller testamente? Eller både och? Samboavtal eller testamente? Eller både och?

Vår tids kanske mest tongivande uppfinning är internet, som gör det möjligt för vanliga människor och företag att utbyta erfarenheter, sprida information och belysa viktiga frågor. Det är en oerhörd hjälp för oss alla att kunskap om sådant som är till nytta i vårt vardagsliv finns på internet. Samtidigt gäller det att vara på sin vakt, både mot information som är omedvetet och medvetet vilseledande.

Läs inlägget
Arvskifte eller inte? Arvskifte eller inte?

När en person går bort finns en lagstadgad skyldighet för de efterlevande att upprätta en bouppteckning alternativt en dödsboanmälan. En bouppteckning kan beskrivas som en förteckning över vad den avlidne hade för tillgångar och skulder på sin dödsdag. Ett arvskifte, däremot, är en handling i vilken arvingarna bestämmer hur kvarlåtenskapen sedan ska fördelas. Ett arvskifte är en civilrättslig uppgörelse mellan dödsbodelägarna vilket innebär att det inte finns något direkt tvång att upprätta en sådan handling. Tanken med detta blogginlägg är att exemplifiera i vilka situationer ett arvskifte kan vara lämpligt och när det helt enkelt inte behövs.

Läs inlägget
Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination Därför är självhjälp och vardagsjuridik oftast en dålig kombination

Visst kan det vara lockande med snabba lösningar och färdiga mallar för att lösa juridiska frågor. Problemet när det kommer till juridik är att så mycket kan gå fel. Vår erfarenhet är att många av våra kunder blandar ihop samboavtal och testamenten, vilket vi idag ska bringa klarhet i.

Läs inlägget
Så undviker du arvskonflikter när barnen flyttar hemifrån Så undviker du arvskonflikter när barnen flyttar hemifrån

Att flytta hemifrån och skaffa sin första egna bostad kan vara tufft i en tid när kvadratmeterpriserna slår rekord runt om i landet. Vill du som förälder hjälpa dina barn ekonomiskt är det bra att tänka igenom vissa beslut, för att undvika såväl missförstånd som senare arvskonflikter.

Läs inlägget