Författare: Paavo Fagerlund

Till skribenten

Nej, man får inte ge bort gemensam egendom inför en bodelning. Nej, man får inte ge bort gemensam egendom inför en bodelning.

Skilsmässan var ett faktum när mannen förde över delar av den gemensamma egendomen till en släkting, för att minska den del som annars skulle tillfalla hans fru vid bodelningen. Varken tingsrätten eller hovrätten godkände detta och dömde mannen att betala 200 000 kronor till sin ex-fru.

Läs inlägget
Arbete på löpande räkning – så bedöms slutprisets rimlighet Arbete på löpande räkning – så bedöms slutprisets rimlighet

Har du beställt hantverkartjänster "på löpande räkning" någon gång, alltså utan att avtala om ett fast pris? Då vet du kanske att det kan vara knepigt att förstå hur mycket tid som har lagts ned och på vad när slutfakturan kommer. Nu finns det en dom från november 2016 som kan hjälpa dig med bedömningen. Här har Högsta domstolen lagt hela bevisbördan på den hantverkare som utförde ett visst arbete på löpande räkning. Det innebar att hantverkaren skulle visa, detaljerat timme för timme, vilket arbete som hade utförts.

Läs inlägget
Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare! Funderar du på att byta namn? Ny lag gör det lättare!

Regeringen har överlämnat ett förslag om en ny lag om personnamn till Lagrådet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Nuvarande lag, som har funnits i över 30 år, har kritiserats för att den begränsar enskildas möjlighet att fritt välja namn.

Läs inlägget
Ny lag ska skydda konsumenter mot oönskad avtalsförlängning Ny lag ska skydda konsumenter mot oönskad avtalsförlängning

Glömde du att säga upp tv-abonnemanget och åkte på en ny bindningstid? Då är du inte ensam. Allt fler konsumenter visar idag missnöje över automatisk avtalsförlängning, men i vår träder en ny lag i kraft som ska stärka konsumentskyddet.

Läs inlägget
Är det tillåtet att straffas två gånger för samma brott? Är det tillåtet att straffas två gånger för samma brott?

I Europakonventionen framgår att dubbelbetsraffning är otillåtet. Principen mot dubbelbestraffning avser att hindra att en person som förklarats skyldig till brott kan bli straffad två gånger för samma gärning.

Läs inlägget
Nu gäller ångerrätt även vid gatuförsäljning Nu gäller ångerrätt även vid gatuförsäljning

Den 13 juni 2014 infördes förändringar i distans- och hemförsäljningslagen, varvid lagen byter namn till "lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Förändringarna i lagen medför en rad förbättringar för konsumenterna.

Läs inlägget
Lagändringen som ska försvåra egenmäktighet med barn Lagändringen som ska försvåra egenmäktighet med barn

Det har länge varit möjligt att i vissa fall föra bort och undanhålla barn från den andra föräldern, utan konsekvenser från samhället. Luckor i lagen har gjort egenmäktighet med barn möjligt - och de drabbade har förblivit hjälplösa. Med en planerad lagändring ska det framöver bli lättare att döma gärningsmannen för brott.

Läs inlägget
Entreprenadavtal ger dig kontroll över byggprojektet Entreprenadavtal ger dig kontroll över byggprojektet

Många privatpersoner anlitar idag hantverkare för bl a ombyggnad och renovering av sitt hus eller sin lägenhet utan att det upprättas ett enda skriftligt dokument. I konsumenttjänstlagen finns regler som utformats i syfte att säkerställa att konsumenter får avtalsenligt och säkert utförda tjänster, men räcker detta?

Läs inlägget
Separationsteam - ny stödgrupp ser till barnets bästa i vårdnadsmål Separationsteam - ny stödgrupp ser till barnets bästa i vårdnadsmål

Antalet vårdnadstvister har ökat markant de senaste tio åren. Landets domstolar saknar tillräcklig kunskap och metodik i konflikthantering i vårdnadsfrågorna. Förslaget med separationsteam - med barnets bästa i fokus - kan ses som en modern modell för konflikthantering i vårdnadsmålen. 

 

Läs inlägget